Program ,,Inwestycje w Oświacie”

Informujemy iż w zakładce pn. Program ,,Inwestycje w Oświacie”  – (link przekierowujący do zakładki) menu strony internetowej Towarzystwa Miłośników Gorzanowa o adresie www.tmggorzanow.pl  zostały opublikowane następujące dokumenty dla realizowanego przez nasze stowarzyszenie grantu pt. ,,Modernizacja Szkoły w Gorzanowie” objętego programem ,,Inwestycje w Oświacie”, tj. 

Zapytanie ofertowe Towarzystwa Miłośników Gorzanowa – 2023.12.06_Zapytanie ofertowe Towarzystwa Miłośników Gorzanowa

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – OFERTA

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Umowa Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – UMOWA

Załącznik nr 3.1 Projekt architektoniczno – budowlany szkoły w Gorzanowie zał nr 3.1 Projekt architektoniczno-budowlany szkoły w Gorzanowie – podpisany

Załącznik nr 3.2 Przedmiar zał nr 3.2 Przedmiar

Załącznik nr 4 Klauzula Informacyjna RODO Załącznik nr 4-Klauzula_informacyjna_RODO

 

Skip to content