Posiedzenie Rady Stowarzyszenia ,,Kłodzka Wstęga Sudetów”

Świetna informacja dla TMG, mieszkańców Gorzanowa oraz okolicznych miejscowości.

W dniu dzisiejszym (23.10.2019r.) odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia ,,Kłodzka Wstęga Sudetów”, podczas której dokonano oceny wniosków grantowych złożonych w ramach następujących naborów:
2/2019 – Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniem działań ekologicznych.
3/2019 – Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa złożyło dwa wnioski, zarówno dla naboru drugiego jak i trzeciego.

Dla naboru drugiego tytuł zadania grantowego nosi nazwę ,,Ożywienie miejsca aktywności społecznej jakim jest przystanek rowerowy z uwzględnieniem działań ekologicznych, poprzez organizację wycieczek po Ziemi Kłodzkiej”.
Dla naboru trzeciego tytuł zadania grantowego nosi nazwę: ,,Promowanie walorów obszaru LSR i zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez działania nawiązujące do kulturowych i teatralnych tradycji w Gorzanowie”.

Decyzją Rady Stowarzyszenia oba projekty Towarzystwa Miłośników Gorzanowa spełniły wymagane kryteria i znalazły się w gronie pozostałych kilkunastu organizacji, które otrzymają wsparcie ze strony KWS w trakcie realizacji zadania grantowego.

Oba projekty zostaną zrealizowane na łączną wartość ok. 60 000 zł.

Poniżej udostępniamy link do list rankingowych znajdujący się na stronie internetowej Kłodzkiej Wstęgi Sudetów.

Wyjazd edukacyjny do Muzeum Papiernictwa

Dnia 14.10.2019r nasza szkoła udała się na wyjazd edukacyjny do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Zajęcia pozwoliły przybliżyć naszym uczniom historię papieru, techniki jego wytwarzania, a także różne sposoby wykorzystania tego materiału. Jest to kolejny etap działań w projekcie „Zaczytani”, realizowanym w ramach #DziałajLokalnie. Ponadto w szkole cały czas trwają zajęcia z edukacji czytelniczej oraz – już niedługo – Dzień Głośnego Czytania.

Realizacja projektu ,,Z rakietą do gwiazd – Promujemy sporty rakietowe w Gorzanowie”

Za nami dopiero miesiąc roku szkolnego, a uczniowie mają już sposobność udziału w dwóch realizowanych zadaniach grantowych w ramach dofinansowań pochodzących z dwóch różnych funduszy.

Pierwszym z nich jest projekt pn. ,,Zaczytani”. Zadanie dofinansowane zostało w ramach programu ,,Działaj Lokalnie” z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, o którego rozpoczęciu wspomnieliśmy w ostatnich postach tuż po inauguracji roku szkolnego. Drugim z kolei jest projekt o nazwie ,,Z rakietą do gwiazd – Promujemy sporty rakietowe w Gorzanowie”, który został wsparty ze środków Fundacji Santander Bank Polska. Towarzystwo Miłośników Gorzanowa jako jeden z 47 zwycięzców III edycji konkursu ,,Bank Młodych Mistrzów Sportu” realizuje projekt, którego celem jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z mało popularnymi dyscyplinami sportowymi w naszym kraju jakimi są badminton i crossminton (dawniej speed badminton), które uznawane są za najszybsze sporty rakietowe na świecie.

W pierwszych tygodniach września, przy sprzyjającej aurze pogodowej nasi uczniowie mieli okazję kilkukrotnie już uczestniczyć w zajęciach z gry w badmintona i crossmintona przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu sportowego z funduszu Fundacji Santander Bank Polska z racji otrzymanego grantu. W pierwszej kolejności spotkania dotyczyły objaśnienia podstawowych przepisów gry w badmintona i crossmintona, następnie przedstawienia techniki chwytu rakietki czy odbić lotki, by następnie móc już przystąpić do pierwszych prób w grze pojedynczej i podwójnej w dwóch wcześniej wymienionych dyscyplinach.
– MB