Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Gorzanowie”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 i 9.1.2, Towarzystwo Miłośników Gorzanowa zwraca się z prośbą o przygotowanie pisemnych ofert cenowych na niżej wymienione artykuły (pliki .jpg): 

2011.03.01. zapaytanie_ofertowe_zajecia logopedyczne

dokument 1

2011.03.07. zapytanie_ofertowe_Pomoce dydaktyczne_Indywidualizacja2

dokument 22011.03.01. zapaytanie_ofertowe_zajecia logopedyczne

dokument 3

2011.03.07. zapytanie_ofertowe_Pomoce dydaktyczne_Indywidualizacja3

dokument 42011.03.01. zapytanie_ofertowe_zajecia pozalekcyjne_eduk_wczesnsz.

dokument 5

2011.03.07 zapytanie_ofertowe_multimedia i materialy biurowe

dokument 6

2011.03.01. zapytanie_ofertowe_zajecia pozalekcyjne2_eduk_wczesnosz.dokument 7

2011.03.07. zapytanie_ofertowe_artykuly_papiernicze

dokument 8

2011.03.07. zapytanie_ofertowe_artykuly_papiernicze_cg

dokument 9

Skip to content