Aktywnie w Małej Szkole

Za nami dopiero miesiąc roku szkolnego, a uczniowie mają już sposobność udziału w dwóch realizowanych zadaniach grantowych w ramach dofinansowań pochodzących z dwóch różnych funduszy.

Pierwszym z nich jest projekt pn. ,,Zaczytani”. Zadanie dofinansowane zostało w ramach programu ,,Działaj Lokalnie” z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, o którego rozpoczęciu wspomnieliśmy w ostatnich postach tuż po inauguracji roku szkolnego. Drugim z kolei jest projekt o nazwie ,,Z rakietą do gwiazd – Promujemy sporty rakietowe w Gorzanowie”, który został wsparty ze środków Fundacji Santander Bank Polska. Towarzystwo Miłośników Gorzanowa jako jeden z 47 zwycięzców III edycji konkursu ,,Bank Młodych Mistrzów Sportu” realizuje projekt, którego celem jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z mało popularnymi dyscyplinami sportowymi w naszym kraju jakimi są badminton i crossminton (dawniej speed badminton), które uznawane są za najszybsze sporty rakietowe na świecie.

W pierwszych tygodniach września, przy sprzyjającej aurze pogodowej nasi uczniowie mieli okazję kilkukrotnie już uczestniczyć w zajęciach z gry w badmintona i crossmintona przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu sportowego z funduszu Fundacji Santander Bank Polska z racji otrzymanego grantu. W pierwszej kolejności spotkania dotyczyły objaśnienia podstawowych przepisów gry w badmintona i crossmintona, następnie przedstawienia techniki chwytu rakietki czy odbić lotki, by następnie móc już przystąpić do pierwszych prób w grze pojedynczej i podwójnej w dwóch wcześniej wymienionych dyscyplinach.
– MB

Otwarcie siłowni

W dzisiejszym dniu na terenach rekreacyjnych w Gorzanowie miało miejsce uroczyste otwarcie dwóch siłowni zewnętrznych, które powstały przy współudziale środków z Kłodzkiej Wstęgi Sudetów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego – projekt TMG pt. „Budowa siłowni zewnętrznej ze stołami tenisowymi, która stanowi ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjną na terenie istniejących w Gorzanowie terenów rekreacyjnych” oraz Ludowego Klubu Sportowego „ZAMEK” pt. „Budowa mikroobszaru, który stanowi ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gorzanowa”. W trakcie uroczystości przedstawiciele miejscowych organizacji wraz z zaproszonymi gośćmi – p.Sołtys oraz Radą Rodziców dokonali przecięcia wstęg, a następnie uczniowie i dzieci przedszkolne zaprezentowały prace finałowe projektu edukacyjnego: „Dla Ziemi, wody, zdrowia i urody” oraz sposoby korzystania z urządzeń sportowych.
AC