Prace remontowe w naszej szkole

Rozpoczęliśmy dziś szereg prac remontowych związanych z modernizacją wejścia i schodów w naszej szkole. Jutro planujemy dalsze prace związane z kuciem ścian i poszerzaniem klatki schodowej oraz rozpoczniemy kolejny etap wykonania ogrodzenia wokół terenu naszych boisk sportowych. CHĘTNE DO WSPARCIA NASZYCH PRAC REMONTOWYCH OSOBY ZAPRASZAMY NA GODZINĘ 9:00 DO NASZEJ SZKOŁY!

2016.06.24 – Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

W dniu 24 czerwca wszyscy uczniowie naszej szkoły spotkali się na wspólnej uroczystości wraz z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły. Przy dźwiękach muzyki i wakacyjnych piosenek uczniowie żegnali miniony rok szkolny. Najbardziej zasłużeni otrzymali z rąk Pani Dyrektor dyplomy i nagrody. Rodzicom podziękowano za zaangażowanie w życie klas i całej naszej szkoły, a nauczycielom i dzieciom za bardzo ciężką pracę podczas całego roku szkolnego. Wszystkim życzymy słonecznych wakacji!

Próbna ewakuacja szkoły

Dziś w naszych szkołach przeprowadziliśmy próbną i niezapowiedzianą ewakuację. Głównym celem przeprowadzonych kolejny raz w tym roku szkolnym ćwiczeń było utrwalenie wśród uczniów i pracowników szkoły procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 
Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne.
Na boisku nauczyciele złożyli meldunek, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.

 

Wizyta Szkoły Podstawowej z Pokrzywnicy

W ostatnim tygodniu w naszej szkole gościła grupa uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy koło Kędzierzyna-Koźla. Wspólnie zwiedzaliśmy lokalne atrakcje turystyczne, m.in. wieżę widokową na Wapniarce, Szczeliniec, Twierdzę w Kłodzku oraz Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Nasi goście odwiedzili także lokalną rozlewnię wody mineralnej „Mineral”.  We wrześniu to nasza grupa odwiedzi ich szkołę i zwiedzi tamtejsze tereny.

Skip to content