Wieża widokowa na Wapniarce

Rozpoczął się kolejny etap odbudowy drewnianej wieży widokowej na Wapniarce. Na betonowym fundamencie postawiony został najwyższy, 20-metrowy modrzewiowy słup nośny. Góra Wapniarka o wysokości 518 m n.p.m. leży w administracyjnym obrębie gminy Kłodzko, na terenie lasów Nadleśnictwa Bystrzyca Kł. przy Przełęczy Mielnickiej. Stanowi element pasma Krowiarek i niemal geograficzny środek Ziemi Kłodzkiej. 
     Wieża widokowa na Wapniarce wybudowana (a właściwie odbudowana na miejscu zniszczonej przez piorun drewnianej wieży z 1889r.) została w 1925 roku przez Glatzer Gebirgsverein (Kłodzkie Towarzystwo Górskie). Decyzja o jej budowie zapadła 31.01.1925 w hotelu w Ołdrzychowicach (obecnie mieści się tu siedziba Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko!). Głównym sponsorem był właściciel krosnowickiej przędzalni bawełny Meier-Kaufmanna. 
     W drugiej połowie XIX w. i na pocz. XX w. wieże widokowe były istotnym elementem bazy turystycznej w Sudetach. Ogółem było ich ponad 50 i najczęściej stawiane były na terenach o mniejszych walorach turystycznych po to, by promować właśnie te obszary. Wokół i do nich projektowane były szlaki turystyczne, głównie piesze („wanderwege”). (…)
     Na stronie www.tmggorzanow.pl można obejrzeć stare fotografie wieży i fotoreportaże. Pomysł odbudowania wieży na Wapniarce kiełkował w kilku głowach od lat. Akcję promocyjną tego pomysłu prowadził Robert Duma, prezes Towarzystwa Miłośników Gorzanowa i niżej podpisany. Dzięki przychylności władz Gminy Kłodzko (wójt Ryszard Niebieszczański) i Nadleśnictwa Bystrzyca Kł. (Nadleśniczy Kazimierz Śpiewak, leśniczy Bogusław Szkwarek) pomysł ten (nie bez trudów i problemów!) jest konsekwentnie realizowany. Odbudowę wsparł ponadto Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika jak i Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kł. Projekt techniczny autorstwa Bogdana Godziejewicza we współpracy z Warcisławem Martynowskim jest dość wierną kopią wieży z 1925 r. Na betonowym fundamencie 8X8 postawiona zostanie modrzewiowa konstrukcja. 

     Jesienią 2004 r. wycięto kilka drzew na szczycie, został przygotowany teren wokół fundamentów oraz przygotowywano drewno. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w pracach tych wzięli udział strażacy-druhowie z okolicznych miejscowości: Żelazna, Krosnowic i Gorzanowa. Pracownicy Nadleśnictwa pomagali w tych działaniach, a kiedy ekipa nie mogła przebić się przez beton z 1925r. na pomoc przyszła firma „Kambud” ze sprężarkami i wiertłami. W tym roku po pokonaniu sporych przeszkód natury technicznej powstaje najważniejsza konstrukcja nośna i pierwsze piętra. Do „starej” ekipy dołączyli w tym roku druhowie z OSP Ołdrzychowice i instruktorzy i wolontariusze z naszego Ośrodka. Wydaje się, że powodzenie ostatnich działań należy zawdzięczać ks. proboszczowi Bolesławowi Stanisławiszynowi z Żelazna, który w sobotę 22.10 odprawił z pracującymi krótką modlitwę i pobłogosławił na przyszłość. No i powiodło się!

Hubert Krech – http://www.okgk.end.pl

  

Skip to content