Z małej szkoły w wielki świat

„My i nasi reprezentanci – partnerstwo w każdej sprawie”

Projekt zakładał wzmocnienie postaw obywatelskich wśród uczniów oraz rozwinięcie ich wiedzy na temat reprezentacji i wpływu obywatela na działania samorządu. W ramach działania uczniowie poznawali zasady funkcjonowania instytucji samorządowych, zapoznali się z organizacją pracy radnego oraz zaprosili do naszej szkoły miejscowego radnego – p. Jana Piętę.

Galeria zdjęć: 

praca na projekcie,

 wizyta radnego. 


„Dziecięca gmina”

Projekt ma na celu zwiększenie wśród dzieci poczucia bycia pełnoprawnymi obywatelami swojej gminy, pokazanie, że także niepełnoletni mieszkańcy mogą wpływać na jakość życia w gminie oraz zbudowanie u dzieci przekonania, że ich samodzielne, oddolne inicjatywy są mile widziane przez dorosłych i że je wspierają.Dzieci uczestniczyły również w spotkaniu z radnym – p.Janem Piętą.

Galeria zdjęć : 

tworzenie mapy gminy,

praca z rodzicami, 

wizyta radnego.


Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Strona projektu ” Z małej szkoły w wielki świat”

 Zapraszamy do galerii zdjęć

Skip to content