Bractwo Młodych Miłośników Starych Miast

2004.08.11. Bractwo Mlodych Milosnikow Starych Miast_galeria

ORGANIZATORZY:

 • BRACTWO M.M.S.M.KŁODZKA I BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚŒNIKÓW GORZANOWA
 • MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
 • BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ,

PATRONAT HONOROWY I DOFINANSOWANIE:

 • MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

WSPIERAJĄCY ORGANIZACYJNIE I FINANSOWO:

 • SENATOR RP KAZIMIERZ DROŻDŻ
 • POSEŁ RP MAGDALENA BANAŒ
 • POSEŁ RP ZBIGNIEW CHLEBOWSKI
 • POSEŁ RP CZESŁAW POGODA
 • STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU
 • URZĘDY MIAST I GMIN ZIEMI KŁODZKIEJ
 • URZĽD GMINY W KŁODZKU
 • URZĽD MIASTA KŁODZKA
 • URZĽD MIASTA I GMINY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
 • URZĽD MIASTA W DUSZNIKACH ZDROJU
 • URZĽD MIASTA I GMINY W LĄDKU ZDROJU
 • URZĽD MIEJSKI W POLANICY ZDROJU
 • URZĄD MIEJSKI W STRONIU ŒŚĽĄKIM
 • URZĄD MIASTA I GMINY W RADKOWIE
 • URZĄD MIASTA W KUDOWIE ZDROJU
 • PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH
 • KŁODZKIE TOWARZYSTWO POŒWIATOWE
 • TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO – NIEMIECKIEJ
 • STUDIO FOTOGRAFII – TOMASZ GMEREK
 • OFICYNA WYDAWNICZA „BRAMA”
 • GAZETA PROWINCJONALNA ZIEMI KŁODZKIEJ
 • STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU GLACENSIS
 • BIURO PODRÓŻY BIS- TRAWEL W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ I KŁODZKA RENATA PIECHOWICZ I JADWIGA LEWENTAL
 • WYTWÓRNIA WODY MINERALNEJ „MINERAL” W GORZANOWIE
 • WYTWÓRNIA WODY MINERALNEJ „CYRANKA” W GORZANOWIE
 • ZAKŁAD USŁUG INWESTORSKICH „REWALORYZACJA W KŁODZKU”
 • P.P.H. CEES- POL W KŁODZKU
 • SZKLARSTWO – ROBERT BARUCHA KŁODZKO
 • GRZEGORZ ACHREM – PIJALNIA WÓD MINERALNYCH ZAKŁAD PRZYRODO LECZNICZY „WOJCIECH”
 • MARIAN GANCARSKI – SKANSEN MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 • OŒŚRODEK SPORTU I REKREACJI Z PODLEGŁYMI ZARZĄDAMI TWIERDZY I TRASY PODZIEMNEJ W KŁODZKU
 • HUTA SZKŁA ARTYSTYCZNEGO „BARBARA” W POLANICY ZDROJU
 • APTEKA KŁODZKA W KŁODZKU
 • BIURO PODRÓŻY AN- TRAWEL W KŁODZKU
 • RESTAURACJA „ CASABLANKA„ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
 • RESTAURACJA „INCOGNITO” W KLETNIE
 • ZAFEKS- ARTYKUŁY BIUROWE W BYSTRZYCY KŁ.
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KŁODZKU
 • SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W KŁODZKU
 • KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŒCI
 • PARAFIA POD WEZWANIEM ŒW. BARTŁOMIEJA KUDOWA ZDRÓJ – CZERMNA
 • PARAFIA POD WEZWANIEM ŒW.MARII – MAGDALENY W GORZANOWIE
 • KOŒCIÓŁ FILIALNY PARAFIA POD WEZWANIEM ŒW.MIKOŁAJA W STARKOWIE
 • AGENCJA REKLAMOWA SOWIŃSKI W KŁODZKU
 • MUZEUM ZIEMI. GEOLOGICZNE W KLETNIE
 • MUZEUM FILUMENISTYCZNE W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
 • MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDROJU
 • KAPITUŁA HRABSTWA KŁODZKIEGO
 • PARAFIA O. FRANCISZKANÓW W KŁODZKU
 • PARAFIA O. JEZUITÓW W KŁODZKU
 • PUP „BMWD” SPÓŁKA ZO.O. – KŁODZKO
 • KWIACIARNIA „LAGUNA” MARZENA ŁAJCZAK – KŁODZKO
 • KWIATY, JANINA WRONIARSKA – KŁODZKO

SPONSORZY INDYWIDUALNI:

 • KAZIMIERZ DROŻDŻ- STRONIE ŒŚLĄSKIE
 • JOLANTA I MARIAN RAWSCY- KŁODZKO
 • SPÓŁKA IGO – KŁODZKO
 • TERESA I JANUSZ ŒŚRUTWA- GORZANÓW
 • BARBARA I BOGUSŁAW DUBIK- GORZANÓW
 • JANUSZ SMÓŁKA- GORZANÓW
 • JADWIGA I TADEUSZ OLCZYK – GORZANÓW
 • ANNA GROCHALSKA – WARSZAWA
 • KONRAD – NIEMCY
 • PRZEWODNICY SUDECCY: JADWIGA PALEJ , WANDA PIOTROWSKA, ZBIGNIEW OLIWA.
Skip to content