IV Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Wiejskich

Spotkanie odbyło się w dniach 12-14 maja 2005 roku w miejscowości Maróz na Mazurach pod hasłem : „TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 500 osób z różnych organizacji w tym także nasz wolontariusz z „Towarzystwa Miłośników Gorzanowa” Paweł Bielski .
Program spotkania zawierał przegląd zagadnień dotyczących m.in. strategii rozwoju ICT na poziomie lokalnym i ponad lokalnym oraz funduszy dostępnych na ten cel. W trakcie spotkania odbyły się sesje plenarne i warsztaty przybliżające możliwości wykorzystania ICT w rozwoju społeczności lokalnych, a w szczególności w pracy lokalnych organizacji. Dyskutowano m.in. o blaskach i cieniach darmowego oprogramowania, prowadzeniu księgowości elektronicznej, możliwościach poszukiwania pracy przez Internet, wykorzystaniu ICT w prowadzeniu lokalnych projektów i na wiele innych tematów. Odbył się również Jarmark Inicjatyw Wiejskich, na którym zaprezentowały się organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz indywidualni twórcy. Sponsorami spotkania była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Ministerstwo Gospodarki i Pracy, a zorganizowało je wspólnie Fundacja Wspomagania Wsi i Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”. Spotkanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej.

więcej informacji i foto: www.witrynawiejska.org.pl

Skip to content