Przedwojenna karta pocztowa Gorzanowa

SENTYMENTALNA PODRÓŻ W CZASIE…
W kontekście ostatniego spotkania w Gorzanowie z prof. W. Ciężkowskim przedstawiamy przedwojenną kartę pocztową, zatytułowaną: Pozdrowienia z Gorzanowa. Dom wysyłkowy wody mineralnej. Źródło Szczawy. Wydawca nieznany…Karta pochodzi z prywatnych zbiorów R.Dumy

Karta pocztowa została udostępniona na facebooku Towarzystwa Miłośników Gorzanowa. 

Skip to content