Zajęcia warsztatowe w ramach Ekopracowni w SP

 

W minionym roku zakończyliśmy pierwszy etap działalności ekopracowni OZE w Szkole Podstawowej w Gorzanowie. Uczniowski projekt edukacyjny „Szkoła w Gorzanowie o ekologii zawsze coś powie” nie odszedł jednak w zapomnienie w naszym lokalnym środowisku za sprawą cyklicznie odbywających niemal w każdy wtorek tygodnia warsztatów dla grupy uczniów naszej Szkoły.
 
Dzięki zgromadzonym materiałom dydaktycznym w postaci różnorodnych modeli źródeł energii odnawialnych oraz pozyskanym laptopom uczniowie w ostatnim czasie pracując w grupach mają sposobność w dalszym ciągu zdobywać nowe wiadomości, rozwijać zainteresowania i umiejętności w zakresie OZE wykazując się jednocześnie umiejętnościami zdobytymi chociażby podczas minionych zajęć informatyki.
Przypominamy, iż wspomniane zajęcia skierowane do licznych grup odbiorców w nowo wyremontowanej sali przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów dydaktycznych mogą być realizowane dzięki dofinansowaniu przez WFOŚiGW we Wrocławiu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a także przez Towarzystwo Miłośników Gorzanowa.
 
W galerii zdjęć 📸 relacja z minionych warsztatów ekopracowni OZE w Szkole Podstawowej w Gorzanowie.
Skip to content