Filmy

Projekt: ,,Nie tylko święci garnki lepią”

Autorzy: Arkadiusz Fiałkowski i Robert Duma

Przedstawiony projekt dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności


CZAR GORZANOWA 

baner_Czar_Gorzanowa