Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

Dzisiejszego dnia w Pałacu w Gorzanowie odbył się uroczysty apel z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przygotowana przez uczniów inscenizacja teatralna oparta była o utwory Adama Mickiewicza – „Redutę OrdDzisiejszego dnia w Pałacu w Gorzanowie odbył się uroczysty apel z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przygotowana przez uczniów inscenizacja teatralna oparta była o utwory Adama Mickiewicza – „Redutę Ordona” oraz fragment „Dziadów”, natomiast najmłodsi uczniowie zaprezentowali tańce polskie.ona” oraz fragment „Dziadów”, natomiast najmłodsi uczniowie zaprezentowali tańce polskie.

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie stoją

Galeria zdjęć dostępna jest na funpage_u Towarzystwa Miłośników Gorzanowa na portalu społecznościowym facebook.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia ,,Kłodzka Wstęga Sudetów”

Świetna informacja dla TMG, mieszkańców Gorzanowa oraz okolicznych miejscowości.

W dniu dzisiejszym (23.10.2019r.) odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia ,,Kłodzka Wstęga Sudetów”, podczas której dokonano oceny wniosków grantowych złożonych w ramach następujących naborów:
2/2019 – Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniem działań ekologicznych.
3/2019 – Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa złożyło dwa wnioski, zarówno dla naboru drugiego jak i trzeciego.

Dla naboru drugiego tytuł zadania grantowego nosi nazwę ,,Ożywienie miejsca aktywności społecznej jakim jest przystanek rowerowy z uwzględnieniem działań ekologicznych, poprzez organizację wycieczek po Ziemi Kłodzkiej”.
Dla naboru trzeciego tytuł zadania grantowego nosi nazwę: ,,Promowanie walorów obszaru LSR i zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez działania nawiązujące do kulturowych i teatralnych tradycji w Gorzanowie”.

Decyzją Rady Stowarzyszenia oba projekty Towarzystwa Miłośników Gorzanowa spełniły wymagane kryteria i znalazły się w gronie pozostałych kilkunastu organizacji, które otrzymają wsparcie ze strony KWS w trakcie realizacji zadania grantowego.

Oba projekty zostaną zrealizowane na łączną wartość ok. 60 000 zł.

Poniżej udostępniamy link do list rankingowych znajdujący się na stronie internetowej Kłodzkiej Wstęgi Sudetów.