Pałac bliski odzyskania

wieza

foto Robert Duma

Pałac w Gorzanowie należy do największych i najpiękniejszych zabytków Ziemi Kłodzkiej. Przed wiekami znany ze swego pięknego ogrodu, bogatych wnętrz i zamiłowania właścicieli do teatru (w Gorzanowie istniała scena teatralna), niszczeje dzisiaj pozostawiony sam sobie.

Spowodowane jest to brakiem zainteresowania zabytkiem obecnego prywatnego właściciela. Po 2 latach starań Konserwator Zabytków doprowadził do ustanowienia kuratora nieobecnego posiadacza pałacu, co umożliwiło wystąpienie z wnioskiem o podjęcie procedury jego wywłaszczenia. Miejmy nadzieję, że wkrtóce pałac stanie się własnością Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Skip to content