Zjazd Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast

IX Ogólnopolski Zjazd Bractwa Młodych Miłośników Starych Miast

fot. Tomasz Gmerek
2004.08.11. Bractwo Mlodych Milosnikow Starych Miast

W programie :

 • Konkurs dotyczący historii Ziemi Kłodzkiej pt. DZIEDZICTWO TRZECH KULTUR
 • Zwiedzanie zabytków naszego regionu
 • Udział w koncertach z muzyką dawną i współczesną
 • Spotkania z ciekawymi postaciami Ziemi Kłodzkiej :
  Zbigniew Piotrowicz – alpinista, twórca Przeglądu Filmów Górskich,
  Tomasz Gmerek – Studio Fotografii Ziemi Kłodzkiej, Ryszard Ściebura – grawer, szklarz
 • Pod hasłem OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA uczestnicy zjazdu wezmą udział we wsparciu renowacji jednego z wybranych zabytków Ziemi Kłodzkiej

Bractwo Młodych Miłośników Starych Miast to ogólnopolska federacja zorganizowanych zespołów uczniowskich (gimnazjów,szkół ponadgimnazjalnych i studentów) zrzeszająca osoby zainteresowane dziejami i zabytkami swoich miast. W tegorocznym IX Zjeździe udział weźmie około 200 osób z następujących miast : Kraków, Poznań, Gdańsk, Gniezno, Toruń, Wrocław, Wieliczka, Malbork, Łańcut, Olkusz, Stary Sącz, Kazimierz Dolny, Cieszyn, Bydgoszcz, Zator, Biecz, Przemyśl, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko

Patronat honorowy i dofinansowanie:

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Wsparcie finansowe:

STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU, SENATOR RP KAZIMIERZ DROŻDŻ, POSEŁ RP MAGDALENA BANAŚ, POSEŁ RP CZESŁAW POGODA, POSEŁ RP ZBIGNIEW CHLEBOWSKI, FUNDUSZ LOKALNY MASYWU ŚNIEŻNIKA, MIASTA I GMINY ZIEMI KŁODZKIEJ, INSTYTUCJE I FIRMY PRYWATNE

Organizatorzy :

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Biblioteka Publiczna w Bystrzycy Kłodzkiej

Patronat medialny :

TVP WROCŁAW, RADIO WROCŁAW, SŁOWO POLSKIE-GAZETA WROCŁAWSKA, GAZETA PROWINCJONALNA – BRAMA, EUROREGIO GLACENSIS, NOWE WIADOMOŚCI KŁODZKIE

KONTO : BS-Kłodzko / Oddział Bystrzyca Kł. 45952310400114732720010001

 

Program
IX Ogólnopolskiego Zjazdu Bractwa
Młodych Miłośników Starych Miast
Ziemia Kłodzka, 27-30 sierpnia 2004 r.

Piątek, 27.08.04 – DZIEŃ KŁODZKI

Dzień pierwszy

 1. do godz. 10.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników zjazdu
 2. godz. 10.00-14.00 – zwiedzanie miasta przez każdą z delegacji wg. programu, w oparciu o młodzieżowych przewodników kłodzkiego Bractwa
 3. godz. 14.00-15.00 – obiad
 4. godz. 15.00 – 19.00 – dalsze zwiedzanie miasta, Twierdza Kłodzka
 5. godz. 19.00 – 20.00 – kolacja
 6. godz. 20.00 – obrady Wielkiej Rady Bractwa

Sobota, 28.08.04 – DZIEŃ INAUGURACYJNO-KONKURSOWY

Dzień drugi

 1. godz. 8.00-9.00 – śniadanie
 2. godz. 9.00-10.00 – oficjalne otwarcie IX Zjazdu Bractw MMSM w Muzeum Ziemi Kłodzkiej z udziałem władz. Koncert kłodzkiej orkiestry gitarowej ( utwory czeskie, niemieckie, polskie)
 3. godz. 10.00 – 12.00 – konkurs ”DZIEDZICTWO TRZECH KULTUR” – reprezentacje miast. Pozostali uczestnicy i oplne otwarcie IX Zjazdu Bractw MMSM w Muzeum Ziemi Kłodzkiej z udziałem władz. Koncert kłodzkiej orkiestry gitarowej ( utwory czeskie, niemieckie, polskie)
 4. godz. 10.00 – 12.00 – konkurs ”DZIEDZICTWO TRZECH KULTUR” – reprezentacje miast. Pozostali uczestnicy i opiekunowie biorą udział w spotkaniu z ciekawą postacią Ziemi Kłodzkiej : Zbigniew Piotrowicz – alpinista, twórca Przeglądu Filmów Górskich w nowie biorą udział w spotkaniu z ciekawą postacią Ziemi Kłodzkiej : Zbigniew Piotrowicz – alpinista, twórca Przeglądu Filmów Górskich w Lądku Zdroju
 5. godz. 12.00-13.00 – obiad
 6. godz. 13.00 – wyjazd do Dusznik Zdroju – Muzeum Papiernictwa
 7. godz. 14.40 – wyjazd do Kudowy Zdroju – Kaplica Czaszek
 8. godz. 16.00 –19.30 – wyjazd do Parku Narodowego Gór Stołowych – Szczeliniec
 9. godz. 20.30 – kolacja

(Obsługa wycieczek – przewodnicy sudeccy: Jadwiga Palej, Zbigniew Oliwa, Piotr Wojnarowski)

Niedziela, 29.08.04 – DZIEŃ INTEGRACYJNY

Dzień trzeci

 1. godz. 8.00-9.00 – śniadanie
 2. godz. 9.00-11.00 – finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego “DZIEDZICTWO TRZECH KULTUR” w plenerze. Pozostali uczestnicy i opiekunowie biorą udział w spotkaniu z ciekawymi postaciami Ziemi Kłodzkiej: Tomasz Gmerek – Studio Fotografii Ziemi Kłodzkiej, Ryszard Ściebura – grawer, szklarz
 3. godz. 11.30-13.15 – wyjazd do Lądka Zdroju – zwiedzanie Zakładu Przyrodoleczniczego “Wojciech”, Arboretum
 4. godz. 13.30-14.30 – Kletno – Muzeum Ziemi, obiad
 5. godz. 15.00-17.30 – wyjazd do Bystrzycy Kłodzkiej, Spotkanie w Muzeum Filumenistycznym, zwiedzanie miasta w oparciu o młodzieżowych przewodników bystrzyckiego Bractwa
 6. godz. 18.00 – 19.15 – “OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA…” wspólna Msza Św. w Starkowie z udziałem zespołu wokalnego PSM I st. w Bystrzycy Kł., Spotkanie z obecnymi i byłymi mieszkańcami.
 7. godz. 19.30- 23.00 – pobyt w Gorzanowie – zwiedzanie, koncert wokalno-instrumentalny, pokaz multimedialny, ognisko z udziałem wielu zaproszonych gości i z niespodziankami. Okolicznościowa wystawa Towarzystwa Miłośników Gorzanowa .

(Obsługa wycieczek – przewodnicy sudeccy j. w.)

Poniedziałek, 30.08.04 – DZIEŃ BRACKI

Dzień czwarty

 1. godz. 9.00-10.00 – śniadanie
 2. godz. 10.00-13.00 – ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród oraz upominków i materiałów promocyjnych Miast i Gmin Ziemi Kłodzkiej, obrady Wielkiej Rady Bractwa i uroczyste zakończenie Zjazdu
 3. godz.13.00-14.00 – obiad
 4. godz. 14.00-15.00 – wyjazd do Polanicy Zdroju – huta szkła, uzdrowisko,
 5. godz. 15.30-17.30 – wizyta w Gminie Radków, Wambierzyce – Bazylika, ruchoma szopka, skansen
 6. godz. 18.00 – wyjazd uczestników Zjazdu

  Uwaga: Ewentualne zmiany w programie będą podane w dodatkowym komunikacie.

Agonia Zamku Gorzanowskiego – fotorelacja

Zamek w Gorzanowie

Rezydencja w Gorzanowie nie znajduje niemal sobie równej. Zachowała się na ziemiach Śląska w stanie prawie nie zmienionym od czasu powstania aż do ostat­nich przedwojennych lat. Jednak, mimo wielkiej wartości architektonicznej, ulega zniszczeniu stając się skandaliczną ruiną!

Czas lokowania wsi przypada prawdopodobnie na początek XIV w. W średniowieczu podzielona była pomiędzy kilku właścicieli posiadających własne folwarki rycerskie. Do najznaczniejszych należał ród von Moschin l von Ratzchin (Ratschin); być może ten ostatni był twórcą wielkiej siedziby rycerskiej. Po konfiskacie dóbr przez skarb cesarski na krótko przeszły one w posiadanie biskupa wrocławskiego Karola, po czym zostały sprzedane Johanowi ArbogastowI baronowi von Annenberg. Po jego śmierci w 1645r majątek przeszedł w ręce jego synów Henryka i Jana. Po­tem jako wiano posagowe przejęty został przez ród von Herbersteinów, pozostając jego własnością do roku 1930. Pałac zbudowany jest na planie prostokąta z wieżą. Wnętrza zachowały częściowo drewniane, malowane stropy belkowe (późnorenesansowe) o moty­wach roślinnych i „przedstawieniowych”, stanowiące zespół będący jednym z najcenniejszych i największych na Śląsku l w Europie środkowej. Wnętrza kaplicy dworskiej / obecnie stan katastroficzny / oraz tzw „sali terena” zdobią sztukaterie o cechach włoskiego manieryzmu, wykonane przez włoskich mistrzów zatrudnionych przez hrabiego J. F Herbesteina (Lorenzo Niceli, Andreas Carove, Carlo Lurago). Perfekcja tej dekoracji polegała na mistrzowskim wykorzystaniu dawnej architektury (zwłaszcza wielolunetowego sklepienia), dla sformowania nowej kompozycji przestrzennej. Otoczenie pałacu stanowiła zabudowa wielkiego folwarku oraz ogród dworski, obecnie park / zdziczały mimo wielokrotnych prób oczyszczania /

Zabudowa wielkiego folwarku zgromadzona przy dwóch osobnych dziedzińcach nawiązuje wyraźnie do budowli pałacowych skrzydeł. Budynkom o różnym przeznaczeniu ( mieszkalnym i gospodarczym ) wrażenia jednolitości przydają sgraffitowe tynki oraz obramienia okien nawiązujące do pałacowych. To ujednolicenie form potęguje wrażenie monumentalności całego założenia. / na jak długo jeszcze ? / Stosownie do rangi rezydencji Johana Friedricha Herbersteina skomponowany został i urządzony ogromny ogród dworski. Ogród ten, pierwotnie barokowy, oparty o francuskie kanony estetyczne, podzielony geometrycz­nie na regularne prostokąty, otoczony sadami i warzywniakami, należał do najciekawszych tego typu założeń na Dolnym Śląsku. Jego wartości podkreślone były przez specyficzną architekturę ogrodową. Potem został on poddany przebudowie. Stosownie do nowych wówczas prą-dów estetycznych – płynących głównie z Anglii – stał się wielkim parkiem krajobrazowym / a dzisiaj ? /

Pośród wielu gatunków drzew do najciekawszych można zaliczyć: rzadki okaz kłębu kanadyjskiego, olbrzymie platanty, fantazyjną czarną sosnę, piękne okazy starych jesionów i kilka „płaczących” brzóz.

Pisząc o gorzanowskim założeniu ogrodowym, trze­ba zwrócić uwagę na jego kulturowe znaczenie. Założe­nie to jak na owe czasy, było nie tylko największe na Ślą­sku ale również i najbogatsze. Świadkowie podają, a dokumenty ikonograficzne to potwierdzają że nie ustępowało, istnieniu książęcej rezydencji w Brzegu, wówczas ważnym ognisku kultury europejskiej.

foto. Robert Duma 

 

 

 

Uroczystość Odpustowa św. Antoniego Padewskiego 20.06.04r.

Uroczystość odpustowa ku czci św. Antoniego
20 Czerwca 2004 Gorzanów – uroczystość odpustowa ku czci św. Antoniego

Jak co roku rzesze pielgrzymów z Gorzanowa i okolic przybyły do Św. Antoniego na uroczystość odpustową. Pogoda dopisała, choć nie do końca. Na polanie u stóp Dębowej Góry skąd roztaczał się piękny widok na Gorzanów i Góry Bystrzyckie po uroczystościach odpustowych rozpoczął się III Piknik Rodzinny. W tym rok Panie z KGW i Rady Parafialnej zapewniły komfortowy dostęp do wszelkiej gastronomii , za co należą się serdeczne słowa uznania. Jak co roku nie zawiedli chłopcy z gorzanowskiej OSP, którzy przygotowali specjalną atrakcję dla przybyłych dzieciaków – przejazd strażackim wozem bojowym . Dzięki pięknej oprawie muzycznej brata Andrzeja z Sokołówki i Jego zespołowi dziecięcemu uroczystości odpustowe i III Piknik Rodzinny na długo pozostaną w naszej pamięci.Było też i nasze skromne stoisko Towarzystwa Miłośników Gorzanowa z pamiątkami, płytami i widokami kaplicy św. Antoniego. Na koniec słowa uznania i podziękowania pragnę skierować w stronę naszego księdza proboszcza Henryka Derenia, który przypomniał i wprowadził piękny przedwojenny zwyczaj błogosławieństwa dla przybyłych dzieci, jak też i za cały trud organizacyjny nad całością tegorocznej uroczystości – serdeczne Bóg zapłać. 

Robert Duma – prezes Towarzystwa Miłośników Gorzanowa

Fotorelacja z uroczystości

Skip to content