Próbna ewakuacja szkoły

Dziś w naszych szkołach przeprowadziliśmy próbną i niezapowiedzianą ewakuację. Głównym celem przeprowadzonych kolejny raz w tym roku szkolnym ćwiczeń było utrwalenie wśród uczniów i pracowników szkoły procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 
Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne.
Na boisku nauczyciele złożyli meldunek, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.

 

Skip to content