Tenis stołowy w Gorzanowie

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa w ramach konkursu: ,,realizacja zadań publicznych powiatu kłodzkiego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku ogłoszonym przez: Powiat Kłodzki – Starostwo Powiatowe w Kłodzku realizuje zadanie pn. ,,Gorzanów promuje sporty rakietowe w środowisku wiejskim z uwzględnieniem działań ekologicznych”. Podczas trwania projektu przewiduje się cykliczne zajęcia umożliwiające grę z zakresu tenisa stołowego, które odbędą się w najbliższych miesiącach w siedzibie naszej Szkoły Podstawowej w Gorzanowie. Dodatkowo w trakcie spotkań będzie okazja, by poznać mniej popularne dyscypliny: crossminton, speed-ball i badminton dzięki już pozyskanym akcesoriom sportowym w poprzednich projektach. Finałem i zwieńczeniem zadania będzie turniej sportowo – rekreacyjny, adresowany nie tylko do dzieci i młodzieży szkół podstawowych w naszym powiecie, ale również do osób dorosłych chcących aktywnie uczestniczyć w naszych działaniach. Łączna wartość projektu wyniesie ok. 2 400 zł.

Skip to content