Projekt ,,Artystyczne Pasje w Gorzanowie” – wyniki

Kolejne wsparcie dla TMG w ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE na realizację projektu: Artystyczne Pasje w Gorzanowie.

Link: http://flms.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/10-konkursy/286-wyniki-dzia%C5%82aj-lokalnie-2014.html

Skip to content