Posiedzenie Rady Stowarzyszenia ,,Kłodzka Wstęga Sudetów”

Świetna informacja dla TMG, mieszkańców Gorzanowa oraz okolicznych miejscowości.

W dniu dzisiejszym (23.10.2019r.) odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia ,,Kłodzka Wstęga Sudetów”, podczas której dokonano oceny wniosków grantowych złożonych w ramach następujących naborów:
2/2019 – Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniem działań ekologicznych.
3/2019 – Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego.

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa złożyło dwa wnioski, zarówno dla naboru drugiego jak i trzeciego.

Dla naboru drugiego tytuł zadania grantowego nosi nazwę ,,Ożywienie miejsca aktywności społecznej jakim jest przystanek rowerowy z uwzględnieniem działań ekologicznych, poprzez organizację wycieczek po Ziemi Kłodzkiej”.
Dla naboru trzeciego tytuł zadania grantowego nosi nazwę: ,,Promowanie walorów obszaru LSR i zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez działania nawiązujące do kulturowych i teatralnych tradycji w Gorzanowie”.

Decyzją Rady Stowarzyszenia oba projekty Towarzystwa Miłośników Gorzanowa spełniły wymagane kryteria i znalazły się w gronie pozostałych kilkunastu organizacji, które otrzymają wsparcie ze strony KWS w trakcie realizacji zadania grantowego.

Oba projekty zostaną zrealizowane na łączną wartość ok. 60 000 zł.

Poniżej udostępniamy link do list rankingowych znajdujący się na stronie internetowej Kłodzkiej Wstęgi Sudetów.

Skip to content