Otwarcie siłowni

W dzisiejszym dniu na terenach rekreacyjnych w Gorzanowie miało miejsce uroczyste otwarcie dwóch siłowni zewnętrznych, które powstały przy współudziale środków z Kłodzkiej Wstęgi Sudetów w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego – projekt TMG pt. „Budowa siłowni zewnętrznej ze stołami tenisowymi, która stanowi ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjną na terenie istniejących w Gorzanowie terenów rekreacyjnych” oraz Ludowego Klubu Sportowego „ZAMEK” pt. „Budowa mikroobszaru, który stanowi ogólnodostępną infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gorzanowa”. W trakcie uroczystości przedstawiciele miejscowych organizacji wraz z zaproszonymi gośćmi – p.Sołtys oraz Radą Rodziców dokonali przecięcia wstęg, a następnie uczniowie i dzieci przedszkolne zaprezentowały prace finałowe projektu edukacyjnego: „Dla Ziemi, wody, zdrowia i urody” oraz sposoby korzystania z urządzeń sportowych.
AC

Skip to content