Ludowy Klub Sportowy „Zamek” w Gorzanowie

Ludowy Klub Sportowy „Zamek” w Gorzanowie, w związku z realizacją projektu w ramach Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pod nazwą: ,,Cztery Pory Roku: Gorzanów – Velka Jesenice”, projekt nr PL.3.22/3.3.02/10.01854, prosi o przedstawienie oferty na zadanie wykonania proporczyków zgodnie z załącznikami.

zapytanie.pdf

zapytanie1.pdf