II etap prac w ramach projektu ,,Jeszcze w zielone gramy”

II etap prac – montaż elementów architektury
w ramach ”Tu Mieszkam Tu Zmieniam EKO”

Ciąg dalszy działań w ramach projektu ,,Jeszcze w zielone gramy, jeszcze tutaj podziałamy” – po posadzeniu roślin w maju, tym razem uczestnicy podjęli się montażu elementów małej architektury zakupionych z pozyskanych funduszy zadania grantowego. Dzięki zaangażowaniu uczestników i członków Towarzystwa Miłośników Gorzanowa na terenie przynależącym do naszego stowarzyszenia zamontowano tablicę regulaminową, dwie ławki parkowe, stojak rowerowy, potrójny pojemnik do segregacji odpadów oraz dwa pojedyncze kosze.

Ponownie składamy podziękowania za okazaną pomoc w przetransportowaniu i montażu wyżej wymienionych elementów małej architektury.

Kolejne informacje o naszych działaniach ekologicznych niebawem.

,,Jeszcze w zielone gramy, jeszcze tutaj podziałamy” – Adaptacja terenów zielonych na cele rekreacyjne z uwzględnieniem działań ekologicznych.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Santander w ramach VI edycji konkursu grantowego
,,Tu mieszkam, Tu zmieniam EKO”.

Skip to content