Festyn ku czci św. Floriana

W dniu 3 maja 2006 r. odbył się w Gorzanowie festyn z okazji św. Floriana. Festyn zorganizowano z inicjatywy księdza proboszcza, który ufundował dla Ochotniczej Straży Pożarnej dwie figurki św. Floriana, jedną do samochodu OSP, a drugą do gabloty umieszczonej nad remizą OSP.

Festyn był też okazją do poinformowania mieszkańców Gorzanowa o działaniach dotyczących planu ograniczania skutków powodzi dla miejscowości, w tym w szczególności o działającym w Gorzanowie systemie ostrzegania mieszkańców przed powodzią. Po mszy św. w kościele mieszkańcy przeszli z poświęconymi figurkami św. Floriana pod remizę, a następnie do klubu, gdzie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy zaprezentowali efekty dotychczasowych prac i rozdali ulotki informacyjne dotyczące systemu ostrzeżeń i metod zabezpieczania domów na wypadek powodzi. Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z wystawą fotografii z powodzi w 1997 r. przygotowaną w szkole i z pracami plastycznymi dzieci, obejrzeli też przedstawienie szkolne o tematyce ekologicznej oraz występ chóru „Cyraneczki”.

W dalszej części festynu, już na boisku, odbyły się pokazy sprawności OSP, różne konkursy dla dzieci i mecz piłki nożnej. Przedstawiciele IMGW aktualizowali numery telefonów do bazy telefonicznego systemu ostrzeżeń, przeprowadzili konkurs o tematyce meteorologicznej dla dzieci oraz konkurs dla drużyn rodzinnych (z nagrodami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka) na temat Rodzinnych Planów Powodziowych, w którym wzięło udział 10 drużyn.

Festyn przygotowała Rada Sołecka, Towarzystwo Miłośników Gorzanowa, Ochotnicza Straż Pożarna, szkoła, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Skip to content