Zamknięcie wieży widokowej na Wapniarce

 
Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z dokonanej w ostatnim czasie oceny stanu technicznego wieży widokowej na Wapniarce po wspólnych ustaleniach Zarządu Towarzystwa Miłośników Gorzanowa oraz Starostwa Powiatowego jesteśmy niestety zmuszeni poinformować Państwa o ponownym zamknięciu obiektu turystycznego. Decyzja zapadła na podstawie kontroli obecnego stanu technicznego wieży widokowej na Wapniarce. W celu ponownego udostępnienia obiektu wymagane jest przeprowadzenie szeregu prac rewitalizacyjnych, do których przystąpiliśmy już w ostatnich dniach.
W związku z powyższym na podstawie zaleceń przeglądu technicznego w piątek 10 listopada 2023 r. wykonano liczne prace porządkowe w bezpośrednim otoczeniu obiektu polegające na oczyszczeniu terenu wokół wieży widokowej poprzez wycinkę otaczających ją drzew oraz licznych zarośli, krzewów i krzaków, w tym również odsłonięciu fundamentów. Wykonane czynności umożliwią większy przepływ powietrza i dotarcie światła, szczególnie do elementów konstrukcyjnych wieży widokowej, w których widoczne są postępujące zniszczenia biologiczne. Mają one na celu zatrzymanie dalszego procesu degradacji wieży widokowej.
Następnym działaniem, które należy wykonać przed ponownym ,,otwarciem” wieży widokowej – wznowieniem ruchu turystycznego jest poprawa stanu technicznego obiektu poprzez uzupełnienie oraz wymianę stopni, wzmocnienie poręczy oraz impregnację elementów konstrukcyjnych.
Niestety nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich prac samodzielnie stąd mocno liczymy na wsparcie i pomoc wszystkich osób zainteresowanych dobrem naszego najbliższego obiektu turystycznego…
Skip to content