Spotkanie z przedstawicielami IMiGW z Krakowa

Na początku marca odbyło się w WOK w Gorzanowie spotkanie z przedstawicielami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Krakowa. Dotyczyło ono działań informacyjnych i edukacyjnych dla rozpropagowania systemu ostrzeżeń powodziowych, w ramach realizowanego programuPLAN DLA GORZANOWA

Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej

Skip to content