Sala gimnastyczna w SP Gorzanów w ramach Programu ,,Olimpia”

wizualizacja sali sportowej w ramach programu ,,Olimpia”
 
Kolejna historyczna chwila dla Gorzanowa❗️
 
Powstanie sala gimnastyczna przy Szkole w Gorzanowie 🏫 w ramach „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Celem Programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.
 
We wrześniu 2023 roku Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach złożonego wcześniej wniosku. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu wynosi 70% wydatków związanych z realizacją zadania. W tym przypadku jest to kwota 2 214 00,00 zł. Całość zadania wynosi blisko 3.100.000 zł.
Po spotkaniu na ostatniej komisji budżetu i debacie w tej materii udało się znaleźć środki na wkład własny i tym samym zadanie znajdzie się w planie budżetu gminy na 2024 🙂
 
Dziękujemy Pani Burmistrz i Radnym którzy wsparli nasze starania i wieloletnią aktywność na rzecz Dobra Wspólnego. Serdecznie dziękujemy Wszystkim rodzicom, nauczycielom, sportowcom, mieszkańcom i ludziom dobrej woli którzy wspierali nas przy działaniach w tej materii. Podczas ostatniej komisji budżetu przed sesją nadzwyczajną w spotkaniu uczestniczyły również dzieci i młodzież z naszej Szkoły. Była to doskonała lekcja obywatelska nie tylko dla tych najmłodszych ale i dla nas Wszystkich.
 
Skip to content