Podsumowanie II zadania publicznego

Teatr nam nie obcy! ,,Czerwony kapturek – historia rodzinna” w wykonaniu mieszkańców Gorzanowa i Ziemi Kłodzkiej to drugi projekt, który oficjalnie zakończyliśmy
w listopadzie dlatego też winni jesteśmy podsumować minione wydarzenia związane z realizacją niniejszego zadania publicznego, które cieszyło się wyraźnym zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej. Prace nad spektaklem trwały od kwietnia do października. Wiosną rozpoczęto cykliczne zajęcia z reżyserem polegające na opracowaniu scenariusza, przydzieleniu ról, ustaleniu wyglądu kostiumów i rekwizytów. W czasie gdy młodzi aktorzy brali udział w pierwszych próbach i poznawali technikę gry aktorskiej, jednocześnie odbywały się zajęcia krawieckie, podczas których dorośli uczestnicy projektu pod kierunkiem i przewodnictwem wykwalifikowanej krawcowej szyli stroje, kostiumy czy elementy scenografii. Zwieńczenie cyklu warsztatów teatralnych i zajęć krawieckich stanowiła premiera spektaklu, która odbyła się 18 października w parafialnej wozowni. Entuzjastycznie przyjęta przez widzów premiera była dla nas sygnałem, by zaprezentować się szerszemu gronu publiczności. Kolejne występy odbyły się 06 listopada dla dzieci i dorosłych, natomiast 08 listopada na nasze zaproszenie odpowiedziała Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy, uczestnicząc w trzeciej odsłonie występu. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, Pani krawcowej i Panu reżyserowi za wsparcie w przebiegu zadania. Dziękujemy publiczności, zarówno dorosłym jak i tym najmłodszym widzom, za Waszą obecność, entuzjazm, radość i docenienie gry aktorskiej naszej amatorskiej grupy teatralnej. To przede wszystkim dzięki Wam przywracamy tradycje teatralne Gorzanowa…Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach konkursu: ,,realizacja zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2022 roku”.

Skip to content