Podpisanie porozumienia w sprawie Telefonicznego Systemu Ostrzegania Mieszkanców

22 kwietnia 2006 r. w Szkole Podstawowej w Gorzanowie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono plan ograniczania skutków powodzi dla miejscowości. Założenia planu, zasady działania systemu ostrzegania mieszkańców przed powodzią oraz działania informacyjne omówili przedstawiciele: Ochotniczej Straży Pożarnej, Centrum Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Towarzystwa Miłośników Gorzanowa i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast nauczyciele przedstawili efekty zajęć dydaktycznych, szczególnie w zakresie przygotowania rodziny i zabezpieczania domu oraz prawidłowego postępowania w czasie powodzi, które już obecnie wprowadzane są do szkolnego programu nauczania.

Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kłodzku i Urzędem Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie podziału kompetencji i odpowiedzialności w zakresie ostrzegania mieszkańców przy wykorzystaniu telefonicznego systemu ostrzegania oraz w zakresie edukacji. Podpisali je Starosta powiatu i Burmistrz gminy. Porozumienie dotyczy nie tylko miejscowości Gorzanów, ale wielu innych leżących na terenie gminy.

W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Światowej Organizacji Meteorologicznej i Globalnego Partnerstwa dla Wody z Polski, Rumunii i Słowacji oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – instytucji koordynującej realizację prowadzonych w Gorzanowie działań.

Goście z zagranicy spotkali się z przedstawicielami społecznego zespołu powodziowego i zwiedzili Gorzanów.

Skip to content