Obchody Święta Trzech Króli

Kolejna historyczna chwila w Gorzanowie 🙂
Zapraszamy Wszystkich Parafian do uroczystego obchodu
Święta Trzech Króli w Gorzanowie w dniu 6 stycznia 2021r.
Celem naszej świątecznej zabawy jest integracja społeczności przy okazji uroczystości kościelnej. Przygotowania do obchodów są także okazją do integracji w rodzinach, podkreślenia ważnej roli rodziny w procesie wychowania młodego pokolenia. Działania są realizacją szkolnej podstawy programowej z zakresu katechezy, wychowania do życia
w rodzinie oraz realizacją Szkolnego Programu Wychowawczego.
W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną zachowamy obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, a spotkanie integracyjne odbędzie się na otwartej przestrzeni. W imieniu współorganizatorów oraz ze względu na działania szkolne, bardzo prosimy o noszenie prawidłowo założonej maseczki także na otwartej przestrzeni oraz zachowanie dystansu
w grupach rodzinnych i z góry za to dziękujemy.
Wszystkich uczestników Mszy Świętej prosimy o przebrania związane z Orszakiem Trzech Króli (różne stroje kolędnicze) lub co najmniej drobne rekwizyty nawiązujące do Święta Kościelnego. Dzieci przedszkolne oraz uczniowie mogą zgłosić się do konkursu na najładniejszy strój kolędniczy w różnych kategoriach. Oceny dokona jury wyłonione przez Radę Parafialną:
 W kategorii: dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne (do klasy III SP):
 Najładniejszy strój ANIOŁKA
 Najładniejszy strój PASTUSZKA
 Najładniejszy strój TRZECH KRÓLI i innych gwiazdorów
 W kategorii uczniowie starsi:
 Najładniejszy strój ANIOŁKA
 Najładniejszy strój PASTUSZKA
 Najładniejszy strój TRZECH KRÓLI i innych gwiazdorów
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie zostaną ocenieni oceną szkolną z plastyki,
z języka polskiego oraz z zachowania. Bardzo prosimy Rodziców o wsparcie swoich dzieci
w przygotowaniu stroju oraz przydzielonej roli.
Przebieg uroczystości:
1. Godz. 10.45 zbiórka na małym boisku szkolnym, obok stołów tenisowych.
2. Przemarsz orszaku TRZECH KRÓLI zgodnie z planem parafialnym.
3. Godz. 11.00 Msza Święta
4. Po Mszy Świętej przemarsz orszaku TRZECH KRÓLI zgodnie z planem parafialnym do wozowni plebanii.
5. Prezentacja strojów w ramach konkursu dla dzieci i uczniów z naszej parafii i gości.
6. „Pastorałka Gorzanowska” przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej oraz dorosłych członków zespołu teatralnego LOWE w Gorzanowie, pod kierunkiem profesjonalnego reżysera, Michała Noconia. Podczas występu przewidziane jest kolędowanie widzów wspólnie z aktorami. Śpiewom przewodzić będą: Aleksandra Cebula i Elżbieta Sęga.
7. Wspólne kolędowanie i poczęstunek przygotowany przez członkinie Koła Gospodyń w Gorzanowie.
Skip to content