Letnia Szkoła Odkrywców

Letnia Szkoła Odkrywców w Szkole Podstawowej w Gorzanowie.

W dniach 22-26 lipca 2013r. w naszej szkole odbyła się po raz kolejny, ostatni w projekcie, Letnia Szkoła Odkrywców. Wzięło w udział łącznie 23 uczniów, w tym kilkoro uczęszczających do innych szkół.  Tegoroczne zajęcia kształciły umiejętności społeczno-obywatelskie. W trakcie pięciu dni uczestnicy aktywnie realizowali codziennie jeden z tematów obejmujących podstawę programową z kilku przedmiotów: „Co kryje w sobie imię?”, „Tropem przeszłości”, „Zamki”, „Językowe oblicza”, „Moda-odmienność czy szablonowość?”. Podczas realizacji scenariuszy uczniowie poznawali takie pojęcia jak: przydomek, pseudonim, nazwisko, przezwisko, język, mowa, głoski dźwięczne i bezdźwięczne, archeolog i archeologia, pojęcia związane z architekturą zamku czy funkcją ubioru dawniej i dziś. W każdym z realizowanych scenariuszy doskonalili techniki zbierania i analizowania danych, świadomej obserwacji, stawiania hipotez i wnioskowania. Obok rozwijania postaw badawczych, niezmiernie ważne były inne cele wychowawcze: doskonalenie umiejętności pracy w grupach różnowiekowych, umiejętność podziału ról w zespołach, wdrażanie do przyjmowania pochwał i krytyki ze strony innych.

Kończymy w Szkole Podstawowej w Gorzanowie trzyletni projekt „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, realizowany przez Federację Inicjatyw Oświatowych w Warszawie w  118 szkołach w całej Polsce. Współpartnerami projektu są: Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala” z Wrocławia, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa, Fundacja Civis Polonus z Warszawy oraz Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin z Warszawy, która odpowiadała za organizację Letnich Szkół Odkrywców. O tym co działo się w trakcie trzyletniego projektu w małych wiejskich szkołach, które wprowadzały uczniów w wielki świat, możemy zapoznać się na stronie www.malaszkola.pl. Trzyletnie doświadczenia, jakie uczniowie i nauczyciele naszej szkoły nabyli podczas realizacji łącznie 50 projektów kilkutygodniowych i 16 projektów 4-5 godzinnych, pozwolą nam z powodzeniem wprowadzać w życie szkolne własne pomysły na realizację podstawy programowej nie tylko w tradycyjnych formach szkolnych, ale także poprzez uczniowskie projekty edukacyjne, realizowane w szkole i poza miejscem zamieszkania. W najbliższym roku szkolnym postaramy się wykorzystać oferty edukacyjne z ośrodków naukowych Wrocławia i innych miast. Będą to nasze wyprawy naukowe łączące przyjemne z pożytecznym.

                  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzanowie

                                        Krystyna Mokrzycka

Skip to content