grudzień 2011 – zapytanie ofertowe

W związku z uzyskaniem zgody na uzupełnienie zakupów w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Gorzanowie”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1i9.1.2, 

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

zwraca się z prośbą o przygotowanie pisemnej oferty cenowej na niżej wymienione artykuły:

Pomoce dydaktyczne:

1. ksero A4 biały
2. toner do hp laser Jet 1015
3. tusz czarny Hp nr 27
4. tusz kolor Hp nr 28
5. kredki świecowe „Bambino”
6. ołówki różnej twardości 

Propozycje cenowe prosimy przesłać pocztą internetową do dnia 09.12. 2011r. na adres:
spgorzanow@o2.pl, faksem (74 8 121 006) lub złożenie bezpośrednio w kancelarii szkoły. 
Więcej informacji pod nr telefonu : 074/8 121 006. 
Uwaga-Ceny w ofercie muszą być cenami brutto (z VAT).
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Ceny poszczególnych artykułów.
2. Zapewnienie terminowości realizacji zamówienia
Wybór oferenta i zamówienie nastąpi do dnia 15.12. 2011r.
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia – 28.12. 2011r.

W związku z uzyskaniem zgody na uzupełnienie zakupów w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Gorzanowie”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1 i9.1.2, 

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

zwraca się z prośbą o przygotowanie pisemnej oferty cenowej na niżej wymienione artykuły:

Pomoce dydaktyczne:

1. Zestaw kontrolny PUS: planowany zakup: 6 szt. 
2. Książeczki do pracy z zestawem kontrolnym PUS- prosimy o własne propozycje, planowany zakup: 12 szt. Informujemy, że posiadamy już następujące pozycje: „Idę do szkoły 1-4”, „Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz. 1-4”, „Chyża żmija Syk-Syk”, „Chrząszcz z Żyrzyna”, „Kruk z Kruklanki”, „Rusz głowa 1-2”, „Skoncentruj się 1-2”, „Kto? Co?- rzeczownik 1-2”, „Jaki? Jaka? Jakie?”, „Co robi? Co robią?”, „Liczę w pamięci 1-5”.
3. Mozaiki- układanki, na magnesie lub inne, prosimy o własne propozycje tematyczne,- planowany zakup: 2 szt.
4. Labirynt- pomoc dydaktyczna do ćwiczeń z kinezjologii, prosimy o własne propozycje, planowany zakup: 2 szt. 

Propozycje cenowe prosimy przesłać pocztą internetową do dnia 09.12. 2011r. na adres:
spgorzanow@o2.pl lub faksem (74 8121006). Proszę o potwierdzenie pocztą elektroniczną faktu przyjęcia zapytania ofertowego.
Więcej informacji pod nr telefonu 074/8 121 006.
Uwaga-Ceny w ofercie muszą być cenami brutto (z VAT).
Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Ceny poszczególnych artykułów.
2. Różnorodność i atrakcyjność artykułów w pozycjach nr 3-4.
3. Zapewnienie terminowości realizacji zamówienia.
Wybór oferenta i zamówienie nastąpi do dnia 14.12. 2011r. w zamówieniu podamy dane do faktury.
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia – 28.12. 2011r.

Skip to content