Szkody na boisku szkolnym

W dniu 19 sierpnia 2014r. pracownicy szkoły odkryli, iż szkolne boisko sportowe zostało rozjeżdżone przez amatora szybkiej jazdy. Szkoda, iż obiekty rekreacyjno-sportowe w Gorzanowie, mające służyć społeczności tej i okolicznych miejscowości są w ten sposób niszczone lub utrudnia się innym korzystanie z nich. Dla nas – Towarzystwa Miłośników Gorzanowa – jest to kolejny sygnał do podjęcia działań mających na celu polepszenie bezpieczeństwa osób korzystających z terenów wielofunkcyjnych oraz odpowiedniego zabezpieczenia obszarów sportowych.

Skip to content