Straty powodziowe z 1997 roku

Straty powodziowe w Gorzanowie (po powodzi 1997)


Zaraz po powodzi w 1997 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej powołał specjalne zespoły złożone z pracowników urzędu i Ośrodka Pomocy Społecznej do szacowania strat w majątku komunalnym oraz indywidualnym w poszkodowanych miejscowościach, w tym również w Gorzanowie. Komisje pracowały od 19 lipca 1997. Łączne straty w Gorzanowie wyniosły około od 13,2 mln zł do 18,6 mln zł (w zależności od źródła, m.in. Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej).

Wyszczególnienie strat i szkód powodziowych poniżej:

Ilość zalanych domów prywatnych: 81 mieszkalnych (w tym jeden całkowicie zniszczony),
100 budynków gospodarczych (w tym 3 całkowicie zniszczone)
Ilość zalanych budynków komunalnych: Dom Kultury, Poczta Polska, Ochotnicza Straż Pożarna, dwa budynki komunalne mieszkalne.
Inne zalane obiekty: rozlewnia wód mineralnych, waflarnia, młyn, 2 sklepy
Powierzchnia zalanych użytków rolnych: 135,17 ha (należące do ponad 70 rolników)
Długość uszkodzonych (zniszczonych) dróg:

  • 3000 m2 dróg powiatowych
  • 47 200 m2 dróg gminnych
  • 15 000 m2 dróg transportu rolnego.

Zniszczeniu uległy ulice:

Młyńska – od placu Wolności do ulicy Polnej,
ulica Polna,
ulica Bystrzycka – na odcinku od pana Cieplaka do placu Wolności,
ulica Ludowa – na odcinku od pana Smółki do rozlewni wód mineralnych,
ulica Młyńska od Poczty do pana Śrutwy,
ulica Kłodzka  na odcinku od pani Łukiańskiej do państwa Mokrzyckich,
ul. Nadrzeczna

Ilość zerwanych/uszkodzonych mostów:
2 zerwane (w tym jedna kładka pieszo-jezdna),
2 uszkodzone.
Zniszczeniu uległ most na ulicy Bystrzyckiej, kładka na ulicy Kłodzkiej oraz częściowo most główny na ulicy Młyńskiej.

Ilość osób ewakuowanych: według OSP podczas akcji powodziowej ewakuowano 30 osób.
Zniszczone elementy infrastruktury: linie telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, sieci wodne, kanalizacyjne, oświetlenie

Źródło: Informacje dotyczące przebiegu powodzi w 1997 r. w Gorzanowie przygotowano na podstawie pracy magisterskiej Adama Olczyka. Informacje o stratach w tej pracy pochodzą z UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

Skip to content