Opracuj swój własny Rodzinny plan powodziowy

Opracuj swój własny Rodzinny plan powodziowy

Poniżej, w formie listy pytań zamieszczono najistotniejsze elementy, jakie powinien zawierać Rodzinny Plan Powodziowy. Postaraj się wspólnie ze wszystkimi członkami rodziny odpowiedzieć na te pytania, a niektóre elementy przećwiczyć w praktyce (na przykład wyłączenie głównego wyłącznika prądu lub zebranie w jednym miejscu najważniejszych pamiątek rodzinnych).

Zakładamy, że w razie zagrożenia powodziowego otrzymasz ostrzeżenie.

Gdzie będziesz szukał dodatkowych informacji dotyczących powodzi i sposobów postępowania w razie zagrożenia? Jakie są numery telefonów do tych instytucji lub osób odpowiedzialnych?

Gdzie spotka się Twoja rodzina, jeśli w czasie powodzi pogubicie się? U kogo, jaki jest tam adres i numer telefonu?

Gdzie i którą drogą , w razie potrzeby, będziecie się ewakuowali? Gdzie przechowacie samochód, maszyny i zwierzęta?

Co możesz zrobić wspólnie z sąsiadami? Jakie podejmiecie działania i z kim konkretnie?

Co zabierzecie ze sobą w razie konieczności ewakuacji? Jakie dokumenty i jakie przedmioty? Kto za zabranie czego będzie odpowiedzialny?

Jaki ekwipunek i artykuły pierwszej potrzeby weźmiesz ze sobą w razie ewakuacji?

Co i w jaki sposób zabezpieczycie w domu, żeby zmniejszyć straty zanim się ewakuujecie? Jak zabezpieczycie instalacje i jak dobytek?

Jak zabezpieczysz substancje i środki chemiczne, jeśli takie posiadasz w domu, żeby zmniejszyć zagrożenie dla otoczenia w razie zalania ich wodą?

Jakie podstawowe informacje przekażesz dzieciom, by same umiały sobie poradzić w razie niebezpieczeństwa?

Co zrobisz, gdy powódź przyjdzie bez ostrzeżenia, gdy z jakiegoś powodu nie zadziała system ostrzeżeń? Gdzie w domu jest najbezpieczniej, czy wszystkie pomieszczenia można opuścić bez specjalnych trudności?

Dodatkowe informacje

Sprawdź, czy jesteś zagrożony

Dla Gorzanowa została opracowana mapa, na której oznaczono granice terenów zagrożonych powodzia na podstawie zalewu z powodzi w 1997 r. Jeśli zamieszkałeś w Gorzanowie po 1997 r. i nie wiesz czy Twój dom znajduje się w tej strefie i w jakim stopniu jest zagrożony (do jakiej głębokości może zostać zalany), skontaktuj się z centrum kryzysowym UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej.

Poznaj lokalny plan ostrzeżeń i ewakuacji

W Gorzanowie ostrzeżenia będą przekazywane drogą telefoniczną, bezpośrednio do mieszkańców oraz dodatkowo poprzez specjalne osoby tzw. strażników powodziowych. Upewnij się, że Twój numer telefonu znajduje się w bazie telefonicznej UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej, dowiedz się też w OSP lub w UMiG, kto jest „Twoim” strażnikiem powodziowym.

Przewidywanym miejscem ewakuacji dla mieszkańców lewobrzeżnej części jest szkoła, a dla zwierząt teren przy dawnym PGR, natomiast dla mieszkańców części prawobrzeżnej Mielnik. Sprawdź w UMiG , gdzie jest „Twoje” miejsce ewakuacji.

Ważniejsze numery telefonów

Urząd Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

ul. Sienkiewicza 6, tel. 074 811 76 00, 811 76 05,

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

ul. Okrzei 1, tel. 074 86 58 578

Skip to content