Festyn ku czci św. Floriana

W dniu 3 maja 2006 r. odbył się w Gorzanowie festyn z okazji św. Floriana. Festyn zorganizowano z inicjatywy księdza proboszcza, który ufundował dla Ochotniczej Straży Pożarnej dwie figurki św. Floriana, jedną do samochodu OSP, a drugą do gabloty umieszczonej nad remizą OSP.

Festyn był też okazją do poinformowania mieszkańców Gorzanowa o działaniach dotyczących planu ograniczania skutków powodzi dla miejscowości, w tym w szczególności o działającym w Gorzanowie systemie ostrzegania mieszkańców przed powodzią. Po mszy św. w kościele mieszkańcy przeszli z poświęconymi figurkami św. Floriana pod remizę, a następnie do klubu, gdzie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy zaprezentowali efekty dotychczasowych prac i rozdali ulotki informacyjne dotyczące systemu ostrzeżeń i metod zabezpieczania domów na wypadek powodzi. Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z wystawą fotografii z powodzi w 1997 r. przygotowaną w szkole i z pracami plastycznymi dzieci, obejrzeli też przedstawienie szkolne o tematyce ekologicznej oraz występ chóru „Cyraneczki”.

W dalszej części festynu, już na boisku, odbyły się pokazy sprawności OSP, różne konkursy dla dzieci i mecz piłki nożnej. Przedstawiciele IMGW aktualizowali numery telefonów do bazy telefonicznego systemu ostrzeżeń, przeprowadzili konkurs o tematyce meteorologicznej dla dzieci oraz konkurs dla drużyn rodzinnych (z nagrodami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka) na temat Rodzinnych Planów Powodziowych, w którym wzięło udział 10 drużyn.

Festyn przygotowała Rada Sołecka, Towarzystwo Miłośników Gorzanowa, Ochotnicza Straż Pożarna, szkoła, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Festyn majowy ku czci sw. Floriana

FESTYN MAJOWY
KU CZCI ŚW. FLORIANAGORZANÓW – 3 MAJA 2006

Godz. 11.00 uroczysta msza św. Procesja do Ochotniczej Straży Pożarnej, poświęcenie figurki św. Floriana przez proboszcza O. Henryka Derenia
Godz. 12.30 Przejście na boisko sportowe
Godz. 12.45 Otwarcie festynu – przekazanie informacji na temat działań związanych z lokalnym planem ograniczania skutków powodzi dla Gorzanowa, w tym na temat systemu ostrzeżeń powodziowych
Godz. 13.00 WDK występ chóru „Cyraneczki”
Od Godz. 13.00 zabawy, konkursy dla dzieci i rodzin

 • przejazd wozem strażackim
 • pokaz sprawności OSP
 • występ uczniów szkoły podstawowej
 • wystawa prac uczniów szkoły podstawowej dotyczących tematyki powodziowej
 • wystawa „Powódź ’97 w Gorzanowie”
 • program działań przeciwdziałających powodzi
 • pokaz multimedialny dotyczący powodzi w Gorzanowie i OSP
 • porady dotyczące zabezpieczania domów przed powodzią (dr Józef Adamowski z Politechniki Wrocławskiej)
 • rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dla mieszkańców dotyczących działania systemu ostrzegania i ograniczania skutków powodzi.

  ORGANIZATORZY :

  IMGW – Kraków, OSP, TMG, KGW, RS, RP, SP, LKS – ZAMEK, CYRANECZKI

Podpisanie porozumienia w sprawie Telefonicznego Systemu Ostrzegania Mieszkanców

22 kwietnia 2006 r. w Szkole Podstawowej w Gorzanowie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono plan ograniczania skutków powodzi dla miejscowości. Założenia planu, zasady działania systemu ostrzegania mieszkańców przed powodzią oraz działania informacyjne omówili przedstawiciele: Ochotniczej Straży Pożarnej, Centrum Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Towarzystwa Miłośników Gorzanowa i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast nauczyciele przedstawili efekty zajęć dydaktycznych, szczególnie w zakresie przygotowania rodziny i zabezpieczania domu oraz prawidłowego postępowania w czasie powodzi, które już obecnie wprowadzane są do szkolnego programu nauczania.

Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kłodzku i Urzędem Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie podziału kompetencji i odpowiedzialności w zakresie ostrzegania mieszkańców przy wykorzystaniu telefonicznego systemu ostrzegania oraz w zakresie edukacji. Podpisali je Starosta powiatu i Burmistrz gminy. Porozumienie dotyczy nie tylko miejscowości Gorzanów, ale wielu innych leżących na terenie gminy.

W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Światowej Organizacji Meteorologicznej i Globalnego Partnerstwa dla Wody z Polski, Rumunii i Słowacji oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – instytucji koordynującej realizację prowadzonych w Gorzanowie działań.

Goście z zagranicy spotkali się z przedstawicielami społecznego zespołu powodziowego i zwiedzili Gorzanów.

UROCZYSTOŚĆ WSPOMNIENIOWA KRESOWIAKÓW

Niedziela – 14 sierpnia 2005 r.
GORZANÓW
11.00 – Uroczysta Msza Św.14.00 – Piknik rodzinny w parku zamkowym
Zabawy dla dzieci, rozgrywki sportowe, inne atrakcje

 • Mała gastronomia

16.00 – Uroczyste powitanie gości honorowych KRESOWIAKÓWe

 • Dziecięcy występ artystyczny
 • Spotkanie z historią / prelekcja i ekspozycja TMG
 • Występ zespołu KGW – Cyraneczki
 • Projekcja multimedialna:
  WSPOMNIENIA PIERWSZYCH OSADNIKÓW
  GORZANOWA I OKOLIC
Serdecznie zapraszamy !

Rada parafialna, KGW, RS, OSP, KS.-Zamek, TMG

Skip to content