Podpisanie porozumienia w sprawie Telefonicznego Systemu Ostrzegania Mieszkanców

22 kwietnia 2006 r. w Szkole Podstawowej w Gorzanowie odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono plan ograniczania skutków powodzi dla miejscowości. Założenia planu, zasady działania systemu ostrzegania mieszkańców przed powodzią oraz działania informacyjne omówili przedstawiciele: Ochotniczej Straży Pożarnej, Centrum Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Towarzystwa Miłośników Gorzanowa i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast nauczyciele przedstawili efekty zajęć dydaktycznych, szczególnie w zakresie przygotowania rodziny i zabezpieczania domu oraz prawidłowego postępowania w czasie powodzi, które już obecnie wprowadzane są do szkolnego programu nauczania.

Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kłodzku i Urzędem Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie podziału kompetencji i odpowiedzialności w zakresie ostrzegania mieszkańców przy wykorzystaniu telefonicznego systemu ostrzegania oraz w zakresie edukacji. Podpisali je Starosta powiatu i Burmistrz gminy. Porozumienie dotyczy nie tylko miejscowości Gorzanów, ale wielu innych leżących na terenie gminy.

W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Światowej Organizacji Meteorologicznej i Globalnego Partnerstwa dla Wody z Polski, Rumunii i Słowacji oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – instytucji koordynującej realizację prowadzonych w Gorzanowie działań.

Goście z zagranicy spotkali się z przedstawicielami społecznego zespołu powodziowego i zwiedzili Gorzanów.

UROCZYSTOŚĆ WSPOMNIENIOWA KRESOWIAKÓW

Niedziela – 14 sierpnia 2005 r.
GORZANÓW
11.00 – Uroczysta Msza Św.14.00 – Piknik rodzinny w parku zamkowym
Zabawy dla dzieci, rozgrywki sportowe, inne atrakcje

  • Mała gastronomia

16.00 – Uroczyste powitanie gości honorowych KRESOWIAKÓWe

  • Dziecięcy występ artystyczny
  • Spotkanie z historią / prelekcja i ekspozycja TMG
  • Występ zespołu KGW – Cyraneczki
  • Projekcja multimedialna:
    WSPOMNIENIA PIERWSZYCH OSADNIKÓW
    GORZANOWA I OKOLIC
Serdecznie zapraszamy !

Rada parafialna, KGW, RS, OSP, KS.-Zamek, TMG

Ostatnie działania na Wapniarce

Z inicjatywy naszego Towarzystwa i dzięki ogromnemu wsparciu Gminy wiejskiej Kłodzko,jak też i Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka ruszają prace przy budowie wieży widokowej na Wapniarce. W działania włączyły się drużyny strażackie / Żelazno, Krosnowice, Gorzanów / , aktualnie korowane są elementy konstrukcyjne, które już są na szczycie, dzięki staraniom Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka i pomocy bystrzyckiej Policji przy transporcie przez drogę międzynarodową na Przełęczy Mielnickiej 

      

Skip to content