Wyniki weryfikacji propozycji Budżetu Obywatelskiego


Towarzystwo Miłośników Gorzanowa corocznie zgłasza propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego. W tym roku, po raz czwarty z rzędu wniosek TMG został pozytywnie zaopiniowany przez zespół weryfikacyjny.
Planowanym zadaniem na nadchodzący rok jest ,,Doposażenie obiektu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Gorzanowie poprzez zakup bramek do piłki nożnej i sprzętu do unihokeja na potrzeby realizacji zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.
 
Celem zadania jest doposażenie obiektu sportowo – rekreacyjnego na terenie miejscowości poprzez zakup przenośnych bramek do piłki nożnej ⚽️🥅 dla dzieci i młodzieży oraz uzupełnienie elementów sprzętu do unihokeja.🏒 Zakup ww. elementów spełni potrzeby przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego, treningów, rozgrywek i turniejów odbywających się na terenie Gorzanowa. Zajęcia sportowe skierowane będą do mieszkańców powiatu kłodzkiego – z uwzględnieniem dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Gorzanowie, a także grup młodzieżowych Ludowego Klubu Sportowego ,,Zamek” Gorzanów oraz społeczności lokalnej.
 
Kosztorys będzie obejmował zakup dwóch przenośnych bramek do piłki nożnej z obciążeniem oraz sprzętu do unihokeja tj. band do unihokeja, wózka do przenoszenia i magazynowania band a także piłek do unihokeja.
 
Głosowanie nad propozycjami zadań będzie trwało od 7 listopada 2023r. do 10 grudnia 2023r. Serdecznie zapraszamy do głosowania i liczymy na Państwa wsparcie w rozwoju naszej miejscowości a jednocześnie działalności Szkoły Podstawowej w Gorzanowie 🏫 i Ludowego Klubu Sportowego ,,Zamek” Gorzanów ⚽️ – organizacji, które stale promują aktywność ruchową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gorzanowa i okolicznych miejscowości.
 
W latach poprzednich dzięki poparciu i docenieniu inicjatyw złożonych przez nasze stowarzyszenie w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego zdołaliśmy w trakcie realizacji trzech zadań przy wsparciu mieszkańców, społeczności lokalnej a także współpracy z instytucjami i innymi organizacjami wykonać wiele działań, które wpłynęły na rozwój naszej miejscowości.
 
W 2021 r. odrestaurowano i przywrócono do użytku wieżę widokową na Wapniarce. W 2022 r. zakupiono i zamontowano fontannę w centrum Gorzanowa, wydano kolejne pocztówki turystyczne promujące walory Gorzanowa, pojawiły się również nowe tablice propagujące źródła wód mineralnych oraz tablice rowerowe przedstawiające najciekawsze, wyróżniające się pod względem krajobrazowym trasy przebiegające przez i w okolicach Gorzanowa. W 2023 r. doposażono pracownię ceramiczną SP Gorzanów poprzez zakup nowoczesnego pieca do ceramiki.

Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Informuję, że zgodnie z decyzją Premiera od 16 do 25 marca 2020 r. zostają zamknięte wszystkie szkoły i przedszkola. Podjęte działanie ma spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Informuję jednocześnie, że (w czwartek i piątek) szkoła będzie otwarta dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Dlatego w szczególnych przypadkach rodzice mogą je wysłać do szkoły. W tych dniach nie będą odbywać się lekcje, a nauczyciele zapewnią dzieciom opiekę.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej naszej szkoły, Facebooka oraz poprzez dziennik elektroniczny.

Krystyna Mokrzycka
dyrektor Szkoły Podstawowej w Gorzanowie

O czym należy wiedzieć? Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych – pytania i odpowiedzi – link 

Skip to content