Rada szkoły

Prezydium rady szkoły w skład, którego wchodzą:

Przewodnicząca – Ewa Bielska

Zastępca przewodniczącego – Monika Noworyta

Skarbnik – Wioletta Przewłocka

Sekretarz – Iwona Gwizdak