Projekty TMG

2023 r.

Tytuł projektu Rodzaj projektu i przeznaczenie Źródło dofinansowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2022 r.

Tytuł projektu Rodzaj projektu i przeznaczenie Źródło dofinansowania

,,Gorzanów promuje sporty rakietowe w środowisku wiejskim z uwzględnieniem działań ekologicznych”

Sport – zajęcia i turniej dla dzieci i młodzieży z miejscowości wiejskich w zakresie tenisa stołowego.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

,,Łączy nas sport – Integracja społeczności polsko – ukraińskiej poprzez cykl zajęć sportowych” 

Sport – propagowanie lekkie atletyki wśród dzieci i młodzieży w Gminie Bystrzyca Kłodzka – cykl zajęć lekkoatletycznych oraz zawodów w połączeniu z integracją społeczności polsko – ukraińskiej.

Program ,,Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

,,Cudze chwalimy, swojego nie znamy”-Cykl międzypokoleniowych wycieczek rowerowo – pieszych po Ziemi Kłodzkiej 

Cykl dwudniowych wycieczek rowerowych o tematyce edukacyjno – krajoznawczej dla dzieci, młodzieży, dorosłych.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Teatr nam nie obcy! ,,Czerwony kapturek – historia rodzinna” w wykonaniu mieszkańców Gorzanowa i Ziemi Kłodzkiej.

Kultura – cykl zajęć teatralnych, spektakl dla społeczności lokalnej w wykonaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Laboratoria Przyszłości

 

Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gorzanowie w nowoczesne urządzenia z zakresu technologii informacyjnej, audio – wideo oraz narzędzia i stanowiska do prac techniczno -warsztatowych.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki


2020 r.

Tytuł projektu Rodzaj projektu i przeznaczenie Źródło dofinansowania

,,Promowanie walorów obszaru LSR i zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez działania nawiązujące do kulturowych
i teatralnych tradycji w Gorzanowie”
.

Kultura – cykl zajęć teatralnych, spektakl dla społeczności lokalnej w wykonaniu dzieci, młodzieży, wydanie materiałów promocyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego Gorzanowa.

Lokalna Grupa Działania

Kłodzka Wstęga Sudetów

,,Ożywienie miejsca aktywności społecznej jakim jest przystanek rowerowy z uwzględnieniem działań ekologicznych, poprzez organizację wycieczek po Ziemi Kłodzkiej”

Cykl dwudniowych wycieczek rowerowych o tematyce edukacyjno – krajoznawczej dla dzieci, młodzieży, dorosłych; Powstanie przystanku i wypożyczalni rowerowej. Doposażenie organizacji w 10 szt. rowerów górskich dla dzieci i młodzieży.

Lokalna Grupa Działania

Kłodzka Wstęga Sudetów

,,Jeszcze w zielone gramy, jeszcze tutaj podziałamy” – Adaptacja terenów zielonych na cele rekreacyjne z uwzględnieniem działań ekologicznych.

Rewitalizacja oraz adaptacja terenów zielonych w obszarze kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Gorzanowie.

Fundacja Santander

Konkurs ,,Tu Mieszkam Tu zmieniam EKO”

Skip to content