Plan powodziowy

Plan powodziowy – Bezpieczny Gorzanów

Jak zbudować skuteczny plan ograniczania skutków powodzi? Współczesne doświadczenia w tym zakresie prowadzą do wniosku, że dobry plan to taki, w którego opracowanie zostali włączeni wszyscy, którzy mogą coś zrobić w zakresie ograniczenia strat. Czyli zarówno administracja państwowa, jak i samorząd oraz mieszkańcy i użytkownicy terenów zalewowych. W taki właśnie sposób opracowywany jest obecnie plan ograniczenia strat powodziowych dla Gorzanowa. Z inicjatywy Biura do Spraw Współpracy z Samorządami IMGW pracują nad nim pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz mieszkańcy wsi. Są już konkretne efekty. Do najważniejszych należy opracowanie listy „słabych punktów” lokalnego systemu ochrony przed powodzią oraz propozycji rozwiązań w tym zakresie. Pod uwagę bierze się zarówno poprawę stanu koryta rzeki, jak również zbudowanie systemu ostrzegania, opracowanie planu reagowania mieszkańców na ostrzeżenia i prowadzenie edukacji powodziowej. Najważniejszym elementem budowanego planu jest sprawnie działający system ostrzegania. Opiera się on na Telefonicznym Systemie Ostrzegania Mieszkańców (TSOM) zarządzanym przez centrum kryzysowe Starostwa Powiatowego w Kłodzku, który umożliwia powiadomienie ponad 800 mieszkańców w ciągu godziny. System ten jest wspomagany w samej miejscowości siecią ochotników – strażników powodziowych, którzy będą dodatkowo powiadamiać sąsiadów i sprawdzać ich reakcję na ostrzeżenie. Na stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące zagrożenia powodziowego w Gorzanowie, powodzi historycznych, systemu ostrzeżeń i planu reagowania na powódź, a także informacje dotyczące przebiegu prac nad budową lokalnego planu ograniczania skutków powodzi.

Linki – podstrony

Opady i stany wody w Kotlinie Kłodzkiej

System ostrzeżeń dla Gorzanowa

Plan ewakuacji dla Gorzanowa

Plan ochrony przeciwpowodziowej dla Gorzanowa

Co nam grozi?
Zagrożenia powodziowe w Gorzanowie

Jak zabezpieczyć dom?

Edukacja powodziowa

Porady dla mieszkańców

Wydarzenia

Historia powodzi w Gorzanowie
(straty powodziowe w 1997r.)

Film – fragment nagrania z 1997r.

Skip to content