O nas

Pewnego październikowego dnia, a było to 15.10.2000 roku, zebrała się grupa zapaleńców, którzy postanowili zrobić coś pożytecznego dla swojej miejscowości. Podczas zebrania na którym obecni byli przedstawiciele rożnych środowisk podjęto uchwałę o założeniu Towarzystwa Miłośników Gorzanowa. Grupa inicjatywna wybrała prezesa, którym został Robert Duma, główny pomysłodawca założenia Towarzystwa. Podjęto działania w kierunku rejestracji Stowarzyszenia. Ostatecznie TMG zostało wpisane do krajowego rejestru sądowego w roku 2001. Wcześniej udało się uzyskać od Gminy Bystrzyca Kłodzka lokal na działania kulturalne, po wcześniejszym przedstawieniu projektu działań. Tak więc jest już siedziba, miejsce działań i spotkań w lokalu przy ul. Podzamcze 3.

Bliskie sąsiedztwo z zamkiem i kompleksem parkowym nie pozostaje bez znaczenia.

Głównymi celami Towarzystwa są:

 • Upowszechnienie wiedzy o Gorzanowie i okolicach
 • Krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie
 • Umacnianie między mieszkańcami Gorzanowa więzi obywatelskich i rozbudzenie wśród nich zainteresowania życiem, wyglądem oraz rozwojem miejscowości

Do osiągnięcia swych celów TMG dąży m.in. przez:

 • organizowanie wystaw, konkursów, sympozjów jak i wymianę kulturalną w tym zakresie
 • prowadzenie własnego archiwum, galerii, biblioteki
 • prowadzenie działalności wydawniczej
 • współdziałanie ze środowiskiem twórczym i placówkami kulturalnymi Ziemi Kłodzkiej
 • prowadzenie działalności merytorycznej z dziećmi i z młodzieżą
 • Nawiązanie kontaktów z byłymi mieszkańcami

W skład zarządu Towarzystwa Miłośników Gorzanowa wchodzą:

 • Prezes – Robert Duma
 • V-ce Prezes – Marek Zieliński
 • Sekretarz – Ewa Bielska
 • Skarbnik – Monika Noworyta

Zachód Słońca w Gorzanowie
fot. Michał Bernacki

Skip to content