LEADER+ w Gminie Bystrzyca Kłodzka

Rozpoczęły się warsztaty i spotkania z mieszkańcami wsi w celu wspólnego przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich na terenie działania Partnerstwa dla wsi. Jest to działanie w ramach większego projektu, który jest finansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER +. Szerokie partnerstwo – obejmujące 9 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu kłodzkiego oraz szereg współpracujących organizacji, w tym także Towarzystwo Miłośników Gorzanowa – ma za zadanie opracować wspólną strategię rozwoju oraz powołać do życia Lokalną Grupę Działania (w skrócie LGD).
Zrealizowanie tych dwóch zadań pozwoli naszemu LGD pozyskiwać kolejne fundusze na rozwój kultury, edukacji, przedsiębiorczości, ochronę środowiska na terenie naszych wsi. Inicjatywa LEADER +, która pozwoliła na rozwój wielu regionów w Europie, finansuje oddolne i nowatorskie projekty mieszkańców wsi. Finansowanie jest poza tym możliwe tylko w przypadku powstania partnerstwa, obejmującego sektor administracji samorządowej, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w siedzibach swoich urzędów gmin oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (kontakt z Panem Rafałem Matysem – wydział przedsiębiorczości, e-mail:wp@bystrzycaklodzka.pl). 
Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka warsztaty z mieszkańcami prowadzone są w 4 grupach, łączących blisko położone ze sobą wsie. Planuje się co najmniej 3 takie spotkania, aby możliwie najlepiej zebrać informacje od mieszkańców i przedłożyć do powstającej strategii najbardziej wartościowe propozycje. Spotkania prowadzi Robert Duma ( TMG – Towarzystwo Miłośników Gorzanowa) we współpracy z Rafałem Matysem z Wydziału Przedsiębiorczości , którzy uczestniczą także przy pozostałych działaniach związanych z tworzeniem partnerstwa i strategii. W spotkaniach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy mają pomysł na rozwój swojej wsi (a więc czytelnicy niniejszego artykułu także!). Oto kolejne terminy i miejsca spotkań:

28.10, godz.17.30, WDK – Wilkanów 
(miejscowości : Wilkanów, Międzygórze, Marianówka, Szklary)

04.11, godz. 17.00, Gorzanów –Towarzystwo Miłośników Gorzanowa 
(miejscowości : Gorzanów, Stara Łomnica, Nowa Łomnica, Topolice, Mielnik, Starkówek, Paszków, Szczawina, Szklarka, Zabłocie )

07.11, godz.17.00, Poręba – „Chata na Przełęczy”
(miejscowości : Długopole Zdrój, Długopole Dolne, Poręba, Ponikwa, Poniatów, Rudawa, Wyszki, Spalona, Lasówka, Mostowice, Młoty, Wójtowice, Huta, Zalesie, Nowa Bystrzyca, Stara Bystrzyca)

08.11, godz. 17.00 – WDK Idzików
(miejscowości – Stary Waliszów, Nowy Waliszów, Piotrowice, Pławnica, Idzików, Kamienna, Marcinków)

Robert Duma

Kontakt : 607799271
e-mail : tmg.gorzanow@wp.pl

Skip to content