Kadra

Rok szkolny 2017/2018

Robert Duma – prezes Towarzystwa Miłośników Gorzanowa- realizacja zadań organu prowadzącego szkołę – działalność społeczna,

Krystyna Mokrzycka – dyrektor szkoły i zespołu wychowania przedszkolnego; nauczyciel przyrody i biologii

Zespół nauczycieli I: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:

Ewa Bielska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III

Maria Drewniak – nauczyciel zespołu wychowania przedszkolnego „Bajkowe Przedszkole”

Klaudia Goliasz –  nauczyciel zespołu wychowania przedszkolnego „Bajkowe Przedszkole”

Zespół nauczycieli II: nauczyciele przedmiotów szkolnych:

Joanna Pliszczyńska – Pisarczyk – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy  IIIG,

Alicja Chabło – nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych, nauczyciel matematyki, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy IIG i IIIG,

Monika Noworyta – nauczyciel matematyki, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VI/VII,

Monika Cebula – nauczyciel matematyki, nauczyciel chemii, nauczyciel przyrody, wychowawca klasy V,

Rafał Bernacki – nauczyciel plastyki, nauczyciel techniki, nauczyciel fizyki, prowadzi zajęcia ceramiczne,

Damian Naryński – nauczyciel języka polskiego

Krzysztof  Dusinkiewicz – nauczyciel języka angielskiego,

Izabela Solarz – nauczyciel języka niemieckiego,

Renata Fiałkowska-Duma – nauczyciel muzyki,

Mieczysław Kamiński – nauczyciel historii i społeczeństwa,

Sylwia Łukasik – nauczyciel religii,

Helena Kowalska – nauczyciel geografii,

Andrzej Matusik – nauczyciel wychowania fizycznego

Administrację szkoły wspierają:

Ewa Bielska – sekretarz Towarzystwa Miłośników Szkoły- realizacja zadań organu prowadzącego szkołę, przewodnicząca Rady Szkoły – działalność społeczna,

Monika Noworyta – referent do spraw uczniowskich i kadrowych, skarbnik Towarzystwa Miłośników Gorzanowa – działalność społeczna,

Rafał Bernacki – pracownik administracji i konserwator,

Wioletta Przewłocka – pracownik administracji, skarbnik Rady Szkoły- działalność społeczna,

Marlena Grasela- księgowa,


Rok szkolny 2016/2017:

Robert Duma – prezes Towarzystwa Miłośników Gorzanowa- realizacja zadań organu prowadzącego szkołę – działalność społeczna,

Krystyna Mokrzycka – dyrektor szkoły i zespołu wychowania przedszkolnego; nauczyciel przyrody i biologii

Zespół nauczycieli I: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:

Ewa Bielska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II,

Wiesława Cybulska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III,

Maria Drewniak – nauczyciel zespołu wychowania przedszkolnego „Bajkowe Przedszkole”

Agnieszka Jaskułowska – nauczyciel zespołu wychowania przedszkolnego „Bajkowe Przedszkole”.

Zespół nauczycieli II: nauczyciele przedmiotów szkolnych:

Joanna Pliszczyńska – Pisarczyk – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy  IIIG,

Alicja Chabło – nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych, nauczyciel matematyki, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy IG i IIG,

Monika Noworyta – nauczyciel matematyki, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy V/VI,

Monika Cebula – nauczyciel matematyki, nauczyciel chemii, nauczyciel przyrody, wychowawca klasy IV,

Rafał Bernacki – nauczyciel plastyki, nauczyciel techniki, nauczyciel fizyki, prowadzi zajęcia ceramiczne,

Krzysztof  Dusinkiewicz – nauczyciel języka angielskiego,

Izabela Solarz – nauczyciel języka niemieckiego,

Renata Fiałkowska-Duma – nauczyciel muzyki,

Rafał Marek – nauczyciel historii i społeczeństwa,

Sylwia Łukasik – nauczyciel religii,

Helena Kowalska – nauczyciel geografii,

Andrzej Matusik – nauczyciel wychowania fizycznego

Administrację szkoły wspierają:

Ewa Bielska – sekretarz Towarzystwa Miłośników Szkoły- realizacja zadań organu prowadzącego szkołę, przewodnicząca Rady Szkoły – działalność społeczna,

Monika Noworyta – referent do spraw uczniowskich i kadrowych, skarbnik Towarzystwa Miłośników Gorzanowa – działalność społeczna,

Rafał Bernacki – pracownik administracji i konserwator,

Wioletta Przewłocka – pracownik administracji, skarbnik Rady Szkoły- działalność społeczna,

Marlena Grasela- księgowa,

osoby na stażach zawodowych – w ramach posiadanych środków instytucji zewnętrznych i realizowanych projektów:

Michalina Bielska

Rodzice stale wspierający działalność szkoły.


Rok szkolny 2015/2016:

Robert Duma – prezes Towarzystwa Miłośników Gorzanowa- realizacja zadań organu prowadzącego szkołę- działalność społeczna,

Krystyna Mokrzycka – dyrektor szkoły i zespołu wychowania przedszkolnego; nauczyciel przyrody i biologii

Zespół nauczycieli I: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:

Ewa Bielska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I,

Wiesława Cybulska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II,

Maria Drewniak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III,

Agnieszka Jaskułowska – nauczyciel zespołu wychowania przedszkolnego „Bajkowe Przedszkole”.

Zespół nauczycieli II: nauczyciele przedmiotów szkolnych:

Joanna Pliszczyńska – Pisarczyk – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klas IIG i IIIG,

Joanna Bernacka – nauczyciel historii i społeczeństwa, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz,

Monika Noworyta – nauczyciel matematyki, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IV/V,

Alicja Chabło – nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych,nauczyciel matematyki, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klasy VISP i IG,

Krzysztof  Dusinkiewicz – nauczyciel języka angielskiego,

Agnieszka Jędrak – nauczyciel języka niemieckiego,

Rafał Bernacki – nauczyciel plastyki, nauczyciel techniki, nauczyciel fizyki, prowadzi zajęcia ceramiczne,

Renata Fiałkowska-Duma – nauczyciel muzyki,

Rafał Marek – nauczyciel historii i społeczeństwa,

Sylwia Łukasik – nauczyciel religii,

Helena Kowalska – nauczyciel geografii,

Andrzej Matusik – nauczyciel wychowania fizycznego

Administrację szkoły wspierają:

Ewa Bielska – sekretarz Towarzystwa Miłośników Szkoły- realizacja zadań organu prowadzącego szkołę, przewodnicząca Rady Szkoły, działalność społeczna,

Monika Noworyta – referent do spraw uczniowskich i kadrowych, skarbnik Towarzystwa Miłośników Gorzanowa- działalność społeczna,

Rafał Bernacki – pracownik administracji i konserwator,

Wioletta Przewłocka – pracownik administracji, skarbnik Rady Szkoły- działalność społeczna,

Marlena Grasela- księgowa,

osoby na stażach zawodowych – w ramach posiadanych środków instytucji zewnętrznych i realizowanych projektów:

Michalina Bielska

Rodzice stale wspierający działalność szkoły.


Rok szk. 2013/2014:

Robert Duma – prezes Towarzystwa Miłośników Gorzanowa- realizacja zadań organu prowadzącego szkołę- działalność społeczna,

Krystyna Mokrzycka – dyrektor szkoły i zespołu wychowania przedszkolnego; nauczyciel przyrody i biologii

Zespół nauczycieli I: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna:

Maria Drewniak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy I,

Wiesława Cybulska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II-III,

Anna Kocoń – nauczyciel oddziału obowiązkowego wychowania przedszkolnego,

Zuzanna Maciejewska-Sienkiewicz- nauczyciel zespołu wychowania przedszkolnego „Bajkowe Przedszkole”.

Zespół nauczycieli II: nauczyciele przedmiotów szkolnych:

Joanna Pliszczyńska – Pisarczyk – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klas VI SP i IG,

Joanna Bernacka – nauczyciel historii i społeczeństwa, nauczyciel bibliotekarz,

Monika Noworyta – nauczyciel matematyki, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy V,

Alicja Chabło – nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych, wychowawca klasy IV,

Krzysztof  Dusinkiewicz – nauczyciel języka angielskiego,

Agnieszka Jędrak – nauczyciel języka niemieckiego,

Rafał Bernacki – nauczyciel plastyki, techniki, prowadzi zajęcia ceramiczne,

Renata Fiałkowska-Duma – nauczyciel muzyki,

Anna Skawina – nauczyciel wychowania fizycznego,

Sylwia Łukasik – nauczyciel religii,

Helena Kowalska – nauczyciel geografii,

Olga Chomiak – nauczyciel fizyki

Administrację szkoły wspierają:

Ewa Bielska – sekretarz Towarzystwa Miłośników Szkoły- realizacja zadań organu prowadzącego szkołę, przewodnicząca Rady Szkoły, działalność społeczna,

Monika Noworyta – referent do spraw uczniowskich i kadrowych, skarbnik Towarzystwa Miłośników Gorzanowa – działalność społeczna,

Rafał Bernacki – pracownik administracji i konserwator,

Wioletta Przewłocka – pracownik administracji, skarbnik Rady Szkoły – działalność społeczna,

Marlena Grasela- księgowa,

osoby na stażach zawodowych– w ramach posiadanych środków instytucji zewnętrznych i realizowanych projektów: Iwona Gwizdak.

Rodzice stale wspierający działalność szkoły.