I etap prac w ramach projektu ,,Jeszcze w zielone gramy”

I etap prac – adaptacja terenów zielonych
w ramach ”Tu Mieszkam Tu Zmieniam EKO”

W kwietniu informowaliśmy o otrzymanym grancie w ramach ogólnopolskiego konkursu ekologicznego, teraz możemy już podzielić się z Wami informacją o wykonaniu pierwszych prac, które związane były z wytyczeniem i nasadzeniem roślin pozyskanych w ramach dofinansowania. Dzięki opracowanemu planowi zagospodarowania roślin i elementów architektury członkowie naszego stowarzyszenia przy wsparciu mieszkańców Gorzanowa posadzili żywotniki zachodnie ,,Szmaragd” w obszarze siłowni zewnętrznej i boiska sportowego. Następnie uczestnicy posadzili wiązy górskie ,,Camperdowni”, które wyznaczyły kierunek alei prowadzącej do terenu gdzie znajdzie się w przyszłości łąka kwietna i ścieżka spacerowa. W najbliższym otoczeniu łąki posadzono również lipy szerokolistne ,,Fastigiata” oraz graby pospolite ,,Fastigiata”. Warto również dodać, że wszystkie prace zostały wykonane za pomocą narzędzi pozyskanych w ramach dofinansowania grantu.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie w organizacji nasadzeń!

Wkrótce kolejne informacje o naszych działaniach ekologicznych.

,,Jeszcze w zielone gramy, jeszcze tutaj podziałamy” – Adaptacja terenów zielonych na cele rekreacyjne z uwzględnieniem działań ekologicznych.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Santander w ramach VI edycji konkursu grantowego
,,Tu mieszkam, Tu zmieniam EKO”.

Skip to content