Dziękujemy za 2023 rok!

Wkrótce wszyscy pożegnamy 2023 rok za który chcielibyśmy Wszystkim Państwu serdecznie podziękować. Był to rok bardzo ważny i udany dla naszego stowarzyszenia a także prowadzonej przez nas szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym jak i dla pozostałych gremiów zrzeszonych w naszej miejscowości.
 
Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę i wsparcie całej społeczności lokalnej – gorzanowskim organizacjom oraz stowarzyszeniom z sąsiednich miejscowości, rodzicom uczniów naszej szkoły, pozostałym sympatykom TMG i SP Gorzanów jak i Władzom Gminy Bystrzyca Kłodzka i Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
 
Życzymy Państwu, aby nadchodzący 2024 rok przyniósł nam wszystkim tak wiele radości i satysfakcji z realizacji działań na rzecz dobra wspólnego Gorzanowa i środowiska lokalnego jak lata ubiegłe.

Skip to content