Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2023

Z radością dzielimy się z Wami informacją iż nasz wniosek dotyczący projektu pt. ,,Ochrona środowiska przyrodniczego wsi Gorzanów z uwzględnieniem rewitalizacji terenów zielonych i atrakcji turystycznych w obszarze miejscowości na cele rekreacyjno – edukacyjne i turystyczne” został pozytywnie rozpatrzony przez komisję konkursową Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, dzięki czemu już wkrótce prawdopodobnie będziemy mogli rozpocząć kolejne cenne inicjatywy o tematyce ekologicznej na rzecz naszej miejscowości i lokalnego środowiska. Nasze stowarzyszenie znalazło się wśród 12 laureatów, a kwota dofinansowania projektu Towarzystwa Miłośników Gorzanowa sięga 4500,00 zł. W ramach zadania grantowego przewidujemy warsztaty techniczne, podczas których wykonane zostaną elementy małej architektury, plenerowe zajęcia o tematyce ekologiczno – edukacyjnej, czy prace adaptacyjne i rewitalizacyjne naszych terenów zielonych i lokalnych atrakcji turystyczno – rekreacyjnych. Już wkrótce poinformujemy o kolejnych działaniach powyższego projektu.
 
 
 
 
 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarnicznej ,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA  POŻAROM”

W piątek w naszej szkole zawitał przedstawiciel jednostki OSP naszej Gminy Bystrzycy Kłodzkiej w związku z organizowanym po raz pierwszy w naszym regionie przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej konkursie Wiedzy Pożarniczej. Ogólnopolski Turniej skierowany jest do uczniów z podziałem na II kategorie wiekowe: Klas I-IV oraz V-VIII. W eliminacjach na poziomie szkolnym, przy wsparciu opiekuna samorządu uczniowskiego wzięło udział wczoraj łącznie 11 osób. Uczniowie musieli zmierzyć się z  20 pytaniami dotyczącymi m. in. historii ochrony przeciwpożarowej, historii OSP, prewenecji przeciwpożarowej czy ratownictwa medycznego. Zgodnie z regulaminem do kolejnego etapu przedostała się trójka osób z największą ilością prawidłowych odpowiedzi. Wśród najmłodszych zakwalifikowali się Maksymilian, Stanisław i Alan. W gronie starszych Elżbieta, Zofia i Zuzanna. Na wygranych czeka teraz etap gminny, którego przeprowadzenie zaplanowane jest w Szkole Podstawowej w Wilkanowie, będącej współorganizatorem OTWP. Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i udział w eliminacjach szkolnych a zwycięzcom życzymy powodzenia w następnym poziomie turnieju. 

Tworzymy budki lęgowe

Wiosna tuż tuż, za oknem coraz cieplej i wszystko budzi się do życia, a nasze okoliczne pustułki, mazurki, sikorki czy szpaki i dzięcioły są bardzo niecierpliwe i nie mogą się doczekać na efekty działań uczniów nad budkami lęgowymi. W związku z tym, czym prędzej nasi uczniowie wraz z p. Rafałem zabrali się dzisiaj do zajęć technicznych, aby zakończyć prace nad rozpoczętymi wcześniej projektami. Uczniowie pracując w zespołach przez kilka godzin lekcyjnych zdołali wspólnymi siłami przy wsparciu nauczyciela wyciąć, złożyć i skręcić  budki lęgowe wzorując się na opracowanych przez siebie projektach oraz innych schronieniach dla ptaków wykonanych w ubiegłym roku przez starszych kolegów i koleżanki. Teraz pozostaje dokonać właściwego wyboru lokalizacji swoich prac w najbliższym otoczeniu budynku, a następnie cieszyć się z widoku zagnieżdżających się ptaków i poszerzać swoją wiedzę w zakresie ornitologii. 
 
Zajęcia zostały przeprowadzone dzięki doposażeniu pracowni technicznej w ramach realizowanego obecnie programu edukacyjnego #LaboratoriaPrzyszłości.
 
Dziękujemy również rodzicom za zapewnienie drewna na potrzeby wykonania budek lęgowych. 
Skip to content