Bajkowe Przedszkole

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.

Pełni  funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Jesteśmy przedszkolem realizującym treści przyrodniczo-ekologiczne nastawionym na twórczy rozwój dziecka.

Moje przedszkole to mój drugi dom,
bo stawia na Mnie
na moje szczęśliwe dzieciństwo
i na mój wszechstronny rozwój.

Powiedz mi, a zapomnę
pokaż, a zapamiętam
pomóż wziąć udział
a zrozumiem…

  • Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości
  • Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności
  • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym
  • Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność
  • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć
  • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo
  • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych
  • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami
  • Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki / imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców

*   *   *

Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…

 Niekiedy rodzice nie chcą wiedzieć tego, co wiedzą – i widzieć tego, co widzą.

Janusz Korczak

*   *   *

„WSZYSTKIEGO, CO NAPRAWDĘ TRZEBA WIEDZIEĆ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU”

Robert  Fulghum

Skip to content