Uroczystości I rocznicy śmierci Jana Pawła II w parafii Gorzanów

Uroczystości I rocznicy śmierci Jana Pawła II w parafii Gorzanów

NIEDZIELA 2 KWIETNIA 2006
GODZ. 20.15 – SPOTKANIE PARAFIAN W SERCU GORZANOWA
PLAC WOLNOŚCI

„W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II „

OPRAWA SŁOWNO-MUZYCZNA / MŁODZIEŻ GORZANOWSKA
PROJEKCJA MULTIMEDIALNA

GODZ. 21.00 – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PARAFIALNYM

Wieża widokowa na Wapniarce

Rozpoczął się kolejny etap odbudowy drewnianej wieży widokowej na Wapniarce. Na betonowym fundamencie postawiony został najwyższy, 20-metrowy modrzewiowy słup nośny. Góra Wapniarka o wysokości 518 m n.p.m. leży w administracyjnym obrębie gminy Kłodzko, na terenie lasów Nadleśnictwa Bystrzyca Kł. przy Przełęczy Mielnickiej. Stanowi element pasma Krowiarek i niemal geograficzny środek Ziemi Kłodzkiej. 
     Wieża widokowa na Wapniarce wybudowana (a właściwie odbudowana na miejscu zniszczonej przez piorun drewnianej wieży z 1889r.) została w 1925 roku przez Glatzer Gebirgsverein (Kłodzkie Towarzystwo Górskie). Decyzja o jej budowie zapadła 31.01.1925 w hotelu w Ołdrzychowicach (obecnie mieści się tu siedziba Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko!). Głównym sponsorem był właściciel krosnowickiej przędzalni bawełny Meier-Kaufmanna. 
     W drugiej połowie XIX w. i na pocz. XX w. wieże widokowe były istotnym elementem bazy turystycznej w Sudetach. Ogółem było ich ponad 50 i najczęściej stawiane były na terenach o mniejszych walorach turystycznych po to, by promować właśnie te obszary. Wokół i do nich projektowane były szlaki turystyczne, głównie piesze („wanderwege”). (…)
     Na stronie www.tmggorzanow.pl można obejrzeć stare fotografie wieży i fotoreportaże. Pomysł odbudowania wieży na Wapniarce kiełkował w kilku głowach od lat. Akcję promocyjną tego pomysłu prowadził Robert Duma, prezes Towarzystwa Miłośników Gorzanowa i niżej podpisany. Dzięki przychylności władz Gminy Kłodzko (wójt Ryszard Niebieszczański) i Nadleśnictwa Bystrzyca Kł. (Nadleśniczy Kazimierz Śpiewak, leśniczy Bogusław Szkwarek) pomysł ten (nie bez trudów i problemów!) jest konsekwentnie realizowany. Odbudowę wsparł ponadto Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika jak i Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kł. Projekt techniczny autorstwa Bogdana Godziejewicza we współpracy z Warcisławem Martynowskim jest dość wierną kopią wieży z 1925 r. Na betonowym fundamencie 8X8 postawiona zostanie modrzewiowa konstrukcja. 

     Jesienią 2004 r. wycięto kilka drzew na szczycie, został przygotowany teren wokół fundamentów oraz przygotowywano drewno. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w pracach tych wzięli udział strażacy-druhowie z okolicznych miejscowości: Żelazna, Krosnowic i Gorzanowa. Pracownicy Nadleśnictwa pomagali w tych działaniach, a kiedy ekipa nie mogła przebić się przez beton z 1925r. na pomoc przyszła firma „Kambud” ze sprężarkami i wiertłami. W tym roku po pokonaniu sporych przeszkód natury technicznej powstaje najważniejsza konstrukcja nośna i pierwsze piętra. Do „starej” ekipy dołączyli w tym roku druhowie z OSP Ołdrzychowice i instruktorzy i wolontariusze z naszego Ośrodka. Wydaje się, że powodzenie ostatnich działań należy zawdzięczać ks. proboszczowi Bolesławowi Stanisławiszynowi z Żelazna, który w sobotę 22.10 odprawił z pracującymi krótką modlitwę i pobłogosławił na przyszłość. No i powiodło się!

Hubert Krech – http://www.okgk.end.pl

  

LEADER+ w Gminie Bystrzyca Kłodzka

Rozpoczęły się warsztaty i spotkania z mieszkańcami wsi w celu wspólnego przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich na terenie działania Partnerstwa dla wsi. Jest to działanie w ramach większego projektu, który jest finansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER +. Szerokie partnerstwo – obejmujące 9 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu kłodzkiego oraz szereg współpracujących organizacji, w tym także Towarzystwo Miłośników Gorzanowa – ma za zadanie opracować wspólną strategię rozwoju oraz powołać do życia Lokalną Grupę Działania (w skrócie LGD).
Zrealizowanie tych dwóch zadań pozwoli naszemu LGD pozyskiwać kolejne fundusze na rozwój kultury, edukacji, przedsiębiorczości, ochronę środowiska na terenie naszych wsi. Inicjatywa LEADER +, która pozwoliła na rozwój wielu regionów w Europie, finansuje oddolne i nowatorskie projekty mieszkańców wsi. Finansowanie jest poza tym możliwe tylko w przypadku powstania partnerstwa, obejmującego sektor administracji samorządowej, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w siedzibach swoich urzędów gmin oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (kontakt z Panem Rafałem Matysem – wydział przedsiębiorczości, e-mail:wp@bystrzycaklodzka.pl). 
Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka warsztaty z mieszkańcami prowadzone są w 4 grupach, łączących blisko położone ze sobą wsie. Planuje się co najmniej 3 takie spotkania, aby możliwie najlepiej zebrać informacje od mieszkańców i przedłożyć do powstającej strategii najbardziej wartościowe propozycje. Spotkania prowadzi Robert Duma ( TMG – Towarzystwo Miłośników Gorzanowa) we współpracy z Rafałem Matysem z Wydziału Przedsiębiorczości , którzy uczestniczą także przy pozostałych działaniach związanych z tworzeniem partnerstwa i strategii. W spotkaniach mogą uczestniczyć wszyscy, którzy mają pomysł na rozwój swojej wsi (a więc czytelnicy niniejszego artykułu także!). Oto kolejne terminy i miejsca spotkań:

28.10, godz.17.30, WDK – Wilkanów 
(miejscowości : Wilkanów, Międzygórze, Marianówka, Szklary)

04.11, godz. 17.00, Gorzanów –Towarzystwo Miłośników Gorzanowa 
(miejscowości : Gorzanów, Stara Łomnica, Nowa Łomnica, Topolice, Mielnik, Starkówek, Paszków, Szczawina, Szklarka, Zabłocie )

07.11, godz.17.00, Poręba – „Chata na Przełęczy”
(miejscowości : Długopole Zdrój, Długopole Dolne, Poręba, Ponikwa, Poniatów, Rudawa, Wyszki, Spalona, Lasówka, Mostowice, Młoty, Wójtowice, Huta, Zalesie, Nowa Bystrzyca, Stara Bystrzyca)

08.11, godz. 17.00 – WDK Idzików
(miejscowości – Stary Waliszów, Nowy Waliszów, Piotrowice, Pławnica, Idzików, Kamienna, Marcinków)

Robert Duma

Kontakt : 607799271
e-mail : tmg.gorzanow@wp.pl

Skip to content