Album zadania NIW-CRSO PROO

Opracowanie strategii rozwoju organizacji i nasze działania promocyjne.

Opracowanie strategii rozwoju organizacji i nasze działania promocyjne. - Działanie projektowe w ramach zadania ,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna”

6 Photos

Modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczej

Działanie: Modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczej w ramach zadania ,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa" - nowoczesna organizacja inteligentna

10 Photos

Cykl warsztatów kompetencyjnych w ramach zadania ,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna\"

,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna” ;Działanie: cykle warsztatów kompetencyjnych.; Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2023 PROO

5 Photos

Cykl zajęć z dorosłymi w ramach LOWE

,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna”; Działanie: zajęcia wg zdiagnozowanych potrzeb społeczności lokalnej w ramach działalności LOWE.

24 Photos

Podpisanie porozumienia partnerskiego

Zawiązanie formalnego partnerstwa z Wytwórnią Wód Mineralnych ,,Mineral" – stworzenie podstaw do utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej

2 Photos

Spotkania z mieszkańcami w ramach promocje OZE

,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna” Działanie: Spotkania z mieszkańcami w ramach promocji ekologicznych źródeł energii i pozyskiwania ciepła.

9 Photos

I etap przygotowania Centrum Edukacji Ekologicznej

,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna” Działanie: Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej: przygotowanie sali- etap pierwszy.

10 Photos

Cykl systematycznych zajęć teatralnych  w ramach zadania ,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa -  nowoczesna organizacja inteligentna”

Cykl systematycznych zajęć teatralnych. ,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna”.

19 Photos

Wizyta studyjna w ramach zadania ,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna\"

Działanie: Wizyta studyjna w ramach zadania ,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna”

14 Photos

Przyjęcie strategii rozwoju organizacji na rok 2024

,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna” Działanie: Przyjęcie strategii rozwoju organizacji na rok 2024.

3 Photos

Modernizacja witryny internetowej

Działanie: modernizacja witryny internetowej Towarzystwa Miłośników Gorzanowa w ramach zadania ,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna”

4 Photos

Modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczej

Działanie: modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczej - w ramach zadania ,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna”

2 Photos

Materiały promocyjne  w ramach zadania ,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa -  nowoczesna organizacja inteligentna”

Działanie: Opracowanie strategii rozwoju organizacji i nasze działania promocyjne. ,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna”

8 Photos

01.02.2024 r. Akutalizacja strategii rozwoju organizacji

,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna” Działanie: Aktualizacja strategii rozwoju organizacji i

3 Photos

05.04.2024 r. Warsztaty kompetencyjne

,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa - nowoczesna organizacja inteligentna” Działanie: Cykle warsztatów kompetencyjnych

4 Photos

Skip to content