Więcej o zadaniu z NIW-CRSO (PROO-1a 2023)

Aktualności 

↑ link do wiadomości projektowych ↑

zadanie pt. ,,Towarzystwo Miłośników Gorzanowa – nowoczesna organizacja inteligentna” 
realizowane
przez TMG
sfinansowane ze środków  NIW-CRSO (PROO- Edycja 1a 2023)

Skip to content