Próbna ewakuacja w Szkole Podstawowej w Gorzanowie.

W piątek, w ostatni dzień nauki mijającego już tygodnia oddział przedszkolny oraz uczniowie klas I-VIII uczestniczyli w zorganizowanej przez pracowników naszej placówki próbnej ewakuacji. Po charakterystycznym, znanym większości naszych uczniów sygnale alarmowym wszyscy spotkaliśmy się na zbiórce by wspólnie podsumować przeprowadzoną próbną ewakuację. Dla większości społeczności minione wydarzenie było okazją do przypomnienia i utrwalenia wiadomości o zasadach opuszczenia budynku w organizowany sposób, wobec sytuacji wybuchu pożaru lub innego zagrożenia. Mając na uwadze stale zmieniający się skład uczniowski był to też dla niektórych uczniów pierwszy sprawdzian tego rodzaju umiejętności w naszej szkole.
 
 
 
 
 

Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2023

Z radością dzielimy się z Wami informacją iż nasz wniosek dotyczący projektu pt. ,,Ochrona środowiska przyrodniczego wsi Gorzanów z uwzględnieniem rewitalizacji terenów zielonych i atrakcji turystycznych w obszarze miejscowości na cele rekreacyjno – edukacyjne i turystyczne” został pozytywnie rozpatrzony przez komisję konkursową Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, dzięki czemu już wkrótce prawdopodobnie będziemy mogli rozpocząć kolejne cenne inicjatywy o tematyce ekologicznej na rzecz naszej miejscowości i lokalnego środowiska. Nasze stowarzyszenie znalazło się wśród 12 laureatów, a kwota dofinansowania projektu Towarzystwa Miłośników Gorzanowa sięga 4500,00 zł. W ramach zadania grantowego przewidujemy warsztaty techniczne, podczas których wykonane zostaną elementy małej architektury, plenerowe zajęcia o tematyce ekologiczno – edukacyjnej, czy prace adaptacyjne i rewitalizacyjne naszych terenów zielonych i lokalnych atrakcji turystyczno – rekreacyjnych. Już wkrótce poinformujemy o kolejnych działaniach powyższego projektu.
 
 
 
 
 
Skip to content